Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 191

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 191 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Akumulatorske škarje za travo
Polnilnik
Številka artikla
Polnilni tok
Dovoljeno temperaturno področje polnjenja
Teža po EPTA-Procedure 01/2003
Zaščitni razred
Upoštevajte številko izdelka na tipski tablici sesalnika. Trgovski nazivi posameznih vrtnih orodij so lahko različni.
Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z
EN 50636-2-91.
Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno: nivo hrupa
72 dB(A); izmerjena moč hrupa 94 dB(A). Negotovost
K =3 dB.
Nosite zaščito sluha!
Skupne vrednosti vibracij a
(vektorska vsota treh smeri) in
h
negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Izjava o skladnosti
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, opisan v
„Tehničnih podatkih", v skladu z vsemi relevantnimi določili
direktiv 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES,
2000/14/ES, vključno z njihovimi spremembami in ustreza
naslednjim normam: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/ES: Garantirana moč hrupa 88 dB(A). Postopek
ocenjevanja skladnosti v skladu z dodatkom VI.
Kategorija izdelka: 33
Priglašeni organ:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Tehnična dokumentacija (2006/42/ES, 2000/14/ES) pri:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montaža in obratovanje
 Ko sta zaščitni pokrov in tulec sestavljena, jih ne smete
več demontirati.
Pred uporabo preverite trdnost naseda pritrdilnega vijaka za
zaščitni pokrov.
Pred uporabo preverite pravilno spojitev droga.
Bosch Power Tools
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
/ II
Cilj dejanja
Obseg pošiljke
Spojitev droga
Montaža zaščitnega pokrova
Zamenjava nožev
Polnjenje akumulatorske baterije
Namestitev/odstranitev
akumulatorske baterije
Vklop/izklop
Delovna navodila
Vzdrževanje, čiščenje in
skladiščenje
Izbor pribora
Zagon
Za vašo varnost
 Pozor: Pred začetkom nastavitvenih del ali pred
čiščenjem izklopite vrtno orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo.
 Po izklopu akumulatorskih škarij za travo se nož še
nekaj časa vrti. Počakajte, da motor/nož obmiruje in ga
šele nato ponovno vklopite.
 Zaporedni izklopi in ponovni vklopi škarij v kratkih
razmakih niso dovoljeni.
 Priporočamo uporabo rezilnih elementov, ki so
odobreni s strani Bosch. Pri drugih rezilnih elementih
lahko pride do odklona rezilnega rezultata.
Polnjenje akumulatorske baterije
 Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne
energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici
naprave. Polnilnike, označene z 230 V, lahko priključite
tudi na napetost 220 V.
Postopek polnjenja
Postopek polnjenja se prične takoj, ko vtaknete omrežni
vtikač polnilnika v vtičnico in namestite akumulator v
odprtino za polnjenje .
Slovensko | 191
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Slika
Stran
1
223
2
223
3
224
4
224
5
224
6
225
7
225
8
225
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading