Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 222

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 222 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
222 | Lietuviškai
Klientų aptarnavimo skyrius ir
naudotojų konsultavimo tarnyba
www.bosch-garden.com
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina
nurodyti sodo priežiūros įrankio dešimtženklį numerį, esantį
firminėje lentelėje.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Šalinimas
Sodo priežiūros įrankių, kroviklių ir akumuliatorių bei baterijų
nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES,
naudoti nebetinkami elektriniai ir
elektroniniai įrankiai ir, pagal Europos
direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti
akumuliatoriai bei baterijos turi būti
surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu.
Akumuliatoriai ir baterijos
Ni-Cd: nikelio ir kadmio akumuliatoriai
Dėmesio: šiuose akumuliatoriuose yra labai nuodingo
sunkiojo metalo kadmio.
Ni-MH: nikelio ir metalo hidrido akumuliatoriai
Galimi pakeitimai.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading