Download  Print this page

Tekniska Data - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 66 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
66 | Svenska
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och
säkrare användning av trädgårdsredskapet.
Symbol
Betydelse
Bär skyddshandskar
Rörelseriktning
Reaktionsriktning
Vikt
Inkoppling

Tekniska data

Sladdlös grästrimmer
Produktnummer
Tomgångsvarvtal
Klippdiameter
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003
Serienummer
Batteri
Produktnummer
Märkspänning
Kapacitet
Laddningstid (batteriet urladdat)
Laddare
Produktnummer
Laddningsström
Tillåtet temperaturområde för laddning
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003
Skyddsklass
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Symbol
Betydelse
Urkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Hörbart ljud
Tillbehör/reservdelar
Ändamålsenlig användning
Elredskapet är avsett för trimning av gräs och ogräs under
buskar samt på slänter och vid kanter som inte kan nås med
gräsklipparen.
Elredskapet kan användas vid en omgivningstemperatur mel-
lan 0 °C och 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
För serienummer se (typskylt) på trädgårdsredskapet
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
/ II
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading