Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 188

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 188 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
188 | Slovensko
Z rokami in nogami ne smete priti v
bližino rotirajočih se rezilnih
elementov.
Odstranite akumulatorsko baterijo
pred zamenjavo rezilnih nožev.
Nikoli ne uporabljajte kovinskih
rezilnih elementov za to kosilnico z
nitjo.
Kosilnico z nitjo morate redno
preverjati in vzdrževati.
Pustite, da se kosilnica z nitjo
popravlja izključno v pooblaščenih
servisnih delavnicah.
Vedno poskrbite, da v prezračevalnih
režah ne bo ostankov trave.
Odstranite akumulatorsko baterijo:
– vedno, ko pustite vrtno orodje
nekaj časa brez nadzora
– pred zamenjavo noža
– pred čiščenjem, ali če se na
kosilnici z nitjo opravljajo dela
Vrtno orodje shranjujte na varnem,
suhem mestu, izven dosega otrok. Ne
postavljajte nobenih drugih
predmetov na vrtno orodje.
Obrabljene ali poškodovane dele
zaradi varnosti zamenjajte.
Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih
boste zamenjali, izdelani v tovarni
Bosch.
Nikoli ne vklopite vrtnega orodja,
brez da bi bile montirane vse
pripadajoče komponente.
Opozorila za optimalno uporabo
akumulatorske baterije
Preden vstavite akumulatorsko
baterijo, se prepričajte, ali je vrtno
orodje izklopljeno. Vstavljanje
F 016 L81 227 | (18.11.14)
akumulatorske baterije v vrtno
orodje, ki je vklopljeno, lahko vodi do
nesreč.
Zavarujte polnilnik pred dežjem ali
vlago. Vdor vode v polnilnik povečuje
tveganje električnega udara.
Akumulatorje polnite samo v
polnilnikih, ki jih priporoča
proizvajalec. Polnilnik, ki je
namenjen za določeno vrsto
akumulatorjev, se lahko vžge, če ga
boste uporabljali za polnjenje drugih
vrst akumulatorjev.
Polnite samo akumulatorske
baterije Bosch NiCd/NiMH ali
takšne akumulatorske baterije, ki
so vgrajene v izdelke Bosch z
napetostmi, ki so navedene v
tehničnih podatkih. Sicer obstaja
nevarnost požara in eksplozije.
Polnilnik naj bo vedno čist. Zaradi
umazanije lahko pride do
električnega udara.
Pred vsako uporabo je potrebno
polnilnik, kabel in vtikač
preizkusiti. Če ugotovite
poškodbe, polnilnika ne
uporabljajte. Polnilnika ne
odpirajte, popravila pa naj opravi
samo kvalificirano strokovno
osebje s pomočjo originalnih
nadomestnih delov. Poškodovani
polnilniki, kabli in vtikači povečujejo
nevarnost električnega udara.
Ne uporabljajte polnilnika na lahko
gorljivi podlagi (na primer na
papirju, tekstilu in podobnem)
oziroma v okolju, kjer lahko pride
do požara. Pri polnjenju se polnilnik
segreje – nevarnost požara.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading