Download  Print this page

Ελληνικά - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 82 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
82 | Eλληνικά
Vian oire
Akun latauksen merkkivalo pa-
laa pysyvästi
Lataus ei ole mahdollinen
Akun latauksen merkkivalo ei sy-
ty
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Älä heitä puutarhalaitteita, latauslaitteita tai akkuja/paristoja
talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mu-
kaan käyttökelvottomat sähkö- ja elektro-
niikkalaitteet ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun
käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen
ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrä-
tykseen.
Akut/paristot:
Ni-Cd: Nikkelikadmium
Huomio: Näissä akuissa on kadmiumia, voimakkaasti myrkyl-
listä raskasmetallia.
Ni-MH: Nikkelimetallihydridi
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Mahdolliset vikalähteet
Akkua ei ole asennettu tai se on
asennettu väärin
Akun kosketuspinnat ovat likai-
sia
Akku on viallinen
Latauslaitteen verkkopistotulp-
paa ei ole liitetty (oikein)
Akkua ei ole asennettu tai se on
asennettu väärin
Pistorasia, verkkojohto tai lata-
uslaite on viallinen
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες που ακολουθούν.
Εξοικειωθείτε με τα στοιχεία
χειρισμού και τη σωστή χρήση του
μηχανήματος κήπου. Παρακαλούμε
διαφυλάξτε καλά τις οδηγίες
χειρισμού για κάθε μελλοντική χρήση.
Ερμηνεία των εικονοσυμβόλων
Korjaus
Asenna akku latauslaitteeseen oikein
Puhdista akun kosketuspinnat esim. asentamalla ja ir-
rottamalla akku useamman kerran, vaihda tarvittaessa
akku uuteen
Vaihda akku uuteen
Liitä pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan
Asenna akku latauslaitteeseen oikein
Tarkista verkkojännite, anna Bosch-sopimushuollon tar-
kistaa latauslaite
Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες
χειρισμού.
Φροντίζετε να μην διατρέχουν
κίνδυνο τραυματισμού από
εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα
τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.
Προειδοποίηση: Φροντίζετε, να
βρίσκεστε πάντα σε ασφαλή
απόσταση από το μηχάνημα
κήπου όταν αυτό εργάζεται.
Δεν ευσταθεί.
a.c.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading