Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 205

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 205 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Akumurutrimmer
Akulaadimisseade
Tootenumber
Laadimisvool
Lubatud laadimistemperatuur
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi
Kaitseaste
Pöörake palun tähelepanu oma aiatööriista andmesildil toodud tootenumbrile. Aiatööriistade kaubanduslik tähistus võib olla erinev.
Andmed müra/vibratsiooni kohta
Müratase määratud kooskõlas standardiga EN 50636-2-91.
Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: Helirõhu tase
72 dB(A); helivõimsuse tase 94 dB(A). Mõõtemääramatus
K=3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsioonitase a
(kolme telje vektorsumma) ja mõõtemää-
h
ramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed"
kirjeldatud toode on vastavuses direktiivides 2011/65/EL,
2014/30/EL, 2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ ja viidatud
direktiivide muudetud redaktsioonides sätestatud
asjakohaste nõuetega ning järgmiste standarditega:
EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EÜ: Garanteeritud helivõimsuse tase 88 dB(A).
Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI.
Tootekategooria: 33
Volitatud asutus:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Tehniline toimik (2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ) saadaval:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Kokkupanek ja kasutamine
 Kui kaitsekate ja vars on kokku monteeritud, ei tohi
neid enam lahti võtta.
Enne kasutamist kontrollige, kas kaitsekatte kinnituskruvi on
korralikult kinni keeratud.
Enne kasutamist kontrollige, kas vars on korrektselt
ühendatud.
Bosch Power Tools
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
/ II
Toimingu eesmärk
Tarnekomplekt
Toru kokkupanek
Kaitsekatte paigaldamine
Lõiketerade vahetus
Aku laadimine
Aku paigaldamine ja eemaldamine
Sisse-/väljalülitamine
Tööjuhised
Hooldus, puhastamine ja
säilitamine
Lisatarviku valik
Kasutuselevõtt
Tööohutus
 Tähelepanu: Enne aiatööriista reguleerimist ja
puhastamist lülitage aiatööriist välja ja eemaldage aku.
 Pärast akumurutrimmeri väljalülitamist pöörleb
lõiketera veel mõne sekundi jooksul edasi. Enne kui
seadme uuesti sisse lülitate, oodake ära, kuni
mootor/lõiketera on seiskunud.
 Ärge lülitage seadet järjest välja ja uuesti sisse.
 Soovitav on kasutada Boschi poolt heakskiidetud
lõikeelemente. Teiste tootjate lõikeelementide
kasutamise puhul ei pruugi lõiketulemus olla sama hea.
Aku laadimine
 Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab
ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega.
Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka
220 V võrgupinge korral.
Laadimine
Laadimine algab kohe pärast akulaadija pistiku ühendamist
pistikupessa ja aku asetamist laadimisalusele .
Aku laadimisnäit ei ole aku laetuse astme indikaator. Näidu
süttimine annab märku laadimisvoolu olemasolust.
Eesti | 205
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Joonis
Lehekülg
1
223
2
223
3
224
4
224
5
224
6
225
7
225
8
225
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading