Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 190

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 190 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
190 | Slovensko
oziroma v okolju, kjer lahko pride
do požara. Pri polnjenju se polnilnik
segreje – nevarnost požara.
Nadzorujte otroke. S tem je
zagotovljeno, da se otroci ne igrajo s
polnilno napravo.
Otroci in osebe, ki zaradi svojih
psihičnih, senzoričnih ali umskih
sposobnosti ali njihove
neizkušenosti ter nepoznavanja
niso sposobne, da bi pravilno
uporabljale polnilno napravo, te
polnilne naprave ne smejo
uporabljati brez nadzora ali
navodila s strani odgovorne osebe.
V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost napačne uporabe in
poškodb.
Simboli
Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje
navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov
pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da
vrtno orodje lahko bolje in varneje uporabljate.
Tehnični podatki
Akumulatorske škarje za travo
Številka artikla
Število vrtljajev v prostem teku
Premer striženja
Teža po EPTA-Procedure 01/2003
Serijska številka
Akumulator
Številka artikla
Nazivna napetost
Kapaciteta
Čas polnjenja (akumulator izpraznjen)
Upoštevajte številko izdelka na tipski tablici sesalnika. Trgovski nazivi posameznih vrtnih orodij so lahko različni.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Simbol
Pomen
Nosite zaščitne rokavice
Smer premikanja
Smer reakcije
Teža
Vklop
Izklop
Dovoljeno dejanje
Prepovedano dejanje
Slišni zvok
Pribor/nadomestni deli
Uporaba v skladu z namenom
Naprava je namenjena rezanju trave in plevela pod grmovjem
ter na pobočjih in robovih, ki niso dostopni s kosilnico.
Uporaba v skladu z namenom se nanaša na temperaturo
okolice med 0 °C in 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Glejte serijsko številko (tipsko tablico) na vrtnem orodju
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading