Download  Print this page

Magyar - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 121 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM

Magyar

Biztonsági előírások
Figyelem! Gondosan olvassa el a
következő utasításokat.
Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel
és a kerti kisgép előírásszerű
használatával. A használati utasítást
biztos helyen őrizze meg a későbbi
használathoz.
A szimbólumok magyarázata
Általános tájékoztató a
veszélyekről.
Gondosan olvassa el az
Üzemeltetési útmutatót.
Ügyeljen arra, hogy a
berendezésből kirepülő idegen
anyagok ne sebesíthessék meg
a közelben álló személyeket.
Figyelmeztetés: Munka közben
tartson biztonságos távolságot
a kerti kisgéptől.
Nem vonatkozik rá.
a.c.
Ha a kerti kisgépen beállítási
d.c.
vagy tisztítási munkákat akar
végezni, vagy a kerti kisgépet
egy ideig felügyelet nélkül
hagyja, vegye ki belőle az
akkumulátort.
Viseljen védőszemüveget.
Ne nyírja le esőben a fűszegélyt
és ne hagyja a fűszegély-nyírót
esőben a szabad ég alatt.
Bosch Power Tools
Ügyeljen arra, hogy a berendezésből
kirepülő idegen anyagok ne
sebesíthessék meg a közelben álló
személyeket.
Figyelmeztetés: Munka közben tartson
biztonságos távolságot a kerti
kisgéptől.
Kezelés
Ez a kerti kisgép nincs arra
előirányozva, hogy azt olyan
személyek (beleértve a gyerekeket)
használják, akiknek a fizikai,
érzékelési, vagy értelmi képességeik
korlátozottak, vagy nincsenek meg a
megfelelő tapasztalataik, illetve
tudásuk, kivéve ha az ilyen
személyekre a biztonságukért felelős
más személy felügyel, vagy
utasításokat ad arra, hogyan kell
használni a kerti kisgépet.
Gyerekeket nem szabad a kerti
kisgéppel felügyelet nélkül hagyni,
nehogy játsszanak a készülékkel.
Sohase engedje meg gyerekeknek,
vagy ezen előírásokat nem ismerő
személyeknek, hogy az
akkumulátoros fűszegély-nyírót
használják. Az Ön országában
érvényes előírások lehet, hogy
korlatozzák a kezelő korát. Ha a
fűszegély-nyírót nem használja, azt
gyermekek számára nem elérhető
helyen tárolja.
Magyar | 121
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading