Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 198

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 198 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
198 | Hrvatski
Aku-šišač tratine
Punjač
Kataloški br.
Struja punjenja
Dopušteno područje temperature punjenja
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003
Klasa zaštite
Molimo pridržavajte se kataloškog broja na tipskoj pločici vrtnog uređaja. Trgovačke oznake pojedinih vrtnih uređaja mogu varirati.
Informacije o buci i vibracijama
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno
EN 50636-2-91.
Razina buke uređaja vrednovana sa A obično iznosi: razina
zvučnog tlaka 72 dB(A); razina učinka buke 94 dB(A).
Nesigurnost K =3 dB.
Nosite štitnike za sluh!
Ukupne vrijednosti vibracija a
(vektorski zbor u tri smjera) i
h
nesigurnost K određeni su prema EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Izjava o usklađenosti
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan
pod „Tehnički podaci" odgovara svim relevantnim odredbama
smjernica 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC,
2000/14/EC uključujući i njihove izmjene te da je sukladan sa
slijedećim normama: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EC: Zajamčena razina učinka buke 88 dB(A).
Postupci vrednovanja usklađenosti prema Dodatku VI.
Kategorija proizvoda: 33
Imenovani institut za ispitivanje:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC, 2000/14/EC) može
se dobiti kod:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montaža i rad
 Ako je štitnik i vratilo montirano, ne smiju se više
demontirati.
Prije uporabe provjerite čvrsto stezanje vijaka za pričvršćenje
štitnika.
Prije uporabe provjerite ispravno spajanje vratila.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
/ II
Radnja
Opseg isporuke
Sastavljanje cijevi
Montaža štitnika
Zamjena noža
Punjenje aku-baterije
Stavljanje i vađenje aku-baterije
Uključivanje/isključivanje
Upute za rad
Održavanje, čišćenje i spremanje
Biranje pribora
Puštanje u rad
Za vašu sigurnost
 Pažnja: Prije izvođenja radova podešavanja ili čišćenja
isključite vrtni uređaj i izvadite aku-bateriju.
 Nakon isključivanja aku-šišača tratine, nož se okreće
još nekoliko sekundi. Treba pričekati da se motor/nož
zaustavi prije ponovnog uključivanja.
 Uređaj ne isključivati i uključivati uzastopno na kratko.
 Preporučuje se primjena od Bosch odobrenih reznih
elemenata. S nekim drugim reznim elementima neće se
postići očekivani rezultat rezanja.
Punjenje aku-baterije
 Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje
mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici punjača.
Punjači označeni s 230 V mogu raditi i na 220 V.
Proces punjenja
Proces punjenja započinje čim se mrežni utikač punjača
utakne u utičnicu i aku-baterija utakne u otvor punjača .
Pokazivač punjenja aku-baterije ne predstavlja pokazivač
stanja napunjenosti. Paljenje pokazivača signalizira tečenje
struje punjenja.
Postupak punjenja se neće automatski završiti. Zbog toga
punjač nakon provedenog punjenja odspojite sa električne
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Slika
Stranica
1
223
2
223
3
224
4
224
5
224
6
225
7
225
8
225
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading