Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 60 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
60 | Dansk
Akku-græstrimmer
Akku
Typenummer
Nominel spænding
Kapacitet
Ladetid (tom akku)
Ladeaggregat
Typenummer
Ladestrøm
Tilladt temperaturområde for opladning
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003
Beskyttelsesklasse
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværktøjer kan variere.
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 50636-2-91.
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 72 dB(A); lydeffektniveau 94 dB(A). Usik-
kerhed K =3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier a
(vektorsum for tre retninger)
h
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet
under „Tekniske data", opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF,
2000/14/EF med tilhørende ændringer samt følgende stan-
darder: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau 88 dB(A). Procedu-
rer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag VI.
Produktkategori: 33
Bemyndiget kontrolorgan:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
F 016 L81 227 | (18.11.14)
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
/ II
Montering og drift
 Er beskyttelsesskærmen og skaftet samlet, må de ikke
mere demonteres.
Kontroller, at fastgørelsesskruen til beskyttelseshætten sid-
der fast, før apparatet tages i brug.
Kontroller, at skaftet er forbundet rigtigt, før apparatet tages
i brug.
Handlingsmål
Leveringsomfang
Rør samles
Montering af beskyttelsesskærm
Kniv skiftes
Akku lades
Isætning og udtagning af akku
Tænd/sluk
Arbejdsanvisninger
Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring
Valg af tilbehør
Ibrugtagning
For din egen sikkerheds skyld
 Pas på: Sluk for haveværktøjet og fjern akkuen, før det
indstilles eller rengøres.
 Skærekniven fortsætter med at rotere i et par sekun-
der, efter akku-græstrimmeren er slukket. Moto-
ren/skærekniven skal stå helt stille, før den tændes
igen.
 Sluk og tænd ikke for trimmeren hurtigt efter hinan-
den.
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Fig.
Side
1
223
2
223
3
224
4
224
5
224
6
225
7
225
8
225
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading