Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 160

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 160 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
160 | Română
Simboluri
Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea şi
înţelegerea instrucţiunilor de folosire. Reţineţi simbolurile şi
semnificaţia acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă
ajută să utilizaţi mai bine şi mai sigur scula electrică de
grădină.
Simbol
Semnificaţie
Purtaţi mănuşi de protecţie
Direcţie de deplasare
Direcţia reacţiei
Greutate
Date tehnice
Trimer de gazon cu acumulator
Număr de identificare
Turaţie la mersul în gol
Diametru cerc de tăiere
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003
Număr de serie
Acumulator
Număr de identificare
Tensiune nominală
Capacitate
Timp de încărcare (acumulator descărcat)
Încărcător
Număr de identificare
Curent de încărcare
Domeniu admis al temperaturilor de încărcare
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003
Clasa de protecţie
Vă rugăm să reţineţi numărul de identificare de pe plăcuţa indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice de grădină. Denumirile comerciale ale
diferitelor scule electrice de grădină pot varia.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Simbol
Utilizare conform destinaţiei
Scula electrică este destinată tăierii ierbii şi buruienilor de
sub tufişuri precum şi de pe taluzuri şi margini, unde nu se
poate ajunge cu motocositoarele de gazon.
Utilizarea conform destinaţiei se raportează la o temperatură
ambiantă între 0 °C şi 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
rot./min
cm
kg
Vezi numărul de serie (plăcuţa indicatoare a tipului) de pe scula electrică
2 607 335 533
V=
Ah
min
AL 1404
2 607 225 ...
mA
°C
kg
Semnificaţie
Pornire
Oprire
Acţiune permisă
Acţiune interzisă
Zgomot perceptibil
Accesorii/piese de schimb
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 500
9 000
23
1,9
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0– 45
0,4
/ II
Bosch Power Tools
26
2,0
NiCd
14,4
1,5
250
400
0,4
/ II

Advertisement

Table of Contents
loading