Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 127

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 127 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
 Azt javasoljuk, hogy csak a Bosch által engedélyezett
vágóelemeket használja. Más vágóelemek esetén a
vágási eredmény eltérő lehet.
Az akkumulátor feltöltése
 Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás
feszültségének meg kell egyeznie a töltőkészülék
típustábláján található adatokkal. A 230 V-os
töltőkészülékeket 220 V hálózati feszültségről is szabad
üzemeltetni.
A töltési folyamat
A töltési folyamat azonnal megkezdődik, mihelyt bedugja a
töltőkészülék hálózati csatlakozó dugóját a dugaszoló aljzatba
és a akkumulátort a akkumulátor-töltőkosárba.
A akkumulátor töltéskijelző nem a töltési szintet jelzi. A
kijelző bekapcsolása azt jelzi, hogy a töltőáram folyik.
A töltési folyamat nem fejeződik be automatikusan. Ezért a
töltés befejezése után válassza le a hálózatról a
töltőkészüléket és vegy ki az akkumulátort. Az akkumulátor
Hibakeresés
d.c.
Probléma
A védőbúrát nem lehet ráhúzni
a vágótányérra
A fűszegély-nyíró nem
működik
A fűszegély-nyíró csak
megszakításokkal működik
Erős rezgések/zajok
Az akkumulátor
feltöltésenkénti munkaideje
túl rövid
A kés nem mozog
Bosch Power Tools
hőmérsékletének megnövekedése azt jelzi, hogy az teljesen
fel van töltve.
Megjegyzés: A töltési folyamatra csak akkor van lehetőség,
ha az akkumulátor hőmérséklete a megengedett töltési
hőmérséklet tartományon belül van, lásd a „Műszaki adatok"
fejezetet.
Töltési tájékoztató
Ha a készüléket folyamatosan vagy többször egymás után
szünet nélkül használja akkumulátorok feltöltésére, akkor a
töltőkészülék felmelegedhet. Ez a jelenség nem veszélyes és
nem jelenti azt, hogy a töltőkészülék műszaki szempontból
meghibásodott.
Egy új, vagy hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátor
csak kb. 5 teljes feltöltési és kisütési ciklus után éri el a teljes
teljesítményét. Hagyja addig ezeket az akkumulátorokat a
töltőkészülékben, amíg azok jól érezhetően fel nem
melegszenek.
Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak
lényegesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az
akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.
Lehetséges ok
Hibás szerelés
Az akkumulátor kimerült
Az akkumulátor túl hideg/túl meleg
A kerti kisgép belső vezetékei
meghibásodtak
A be-/kikapcsoló meghibásodott
A kerti kisgép meghibásodott
A kés eltörött
Az akkumulátort hosszú ideig
egyáltalán nem, vagy csak rövid időre
használták
A fű túl magas
Az akkumulátor elhasználódott
Az akkumulátor kimerült
A kerti kisgép meghibásodott
Elhárítás módja
Távolítsa el a vágótányért és ismét szerelje fel a
védőburkolatot, lásd „Szerelés" alatt is
Töltse fel az akkumulátort, lásd a töltéssel
kapcsolatos tájékoztatót is
Hagyja a felmelegedni/lehűlni az akkumulátort
Keressen fel egy vevőszolgálatot
Keressen fel egy vevőszolgálatot
Keressen fel egy vevőszolgálatot
Cserélje ki a kést
Teljesen töltse fel az akkumulátort, lásd a töltéssel
kapcsolatos tájékoztatót is
Több fokozatban vágjon
Cserélje ki az akkumulátort
Töltse fel az akkumulátort, lásd a töltéssel
kapcsolatos tájékoztatót is
Keressen fel egy vevőszolgálatot
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Magyar | 127

Advertisement

Table of Contents
loading