Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 153

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 153 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Гүлзар шөбін кесу үшін аккумулятормен істейтін
триммер
Электр оталдырғыш
Өнім нөмірі
Зарядтау тоғы
Рұқсат етілген зарядтау температурасы аймағы
EPTA-Procedure 01/2003 құжатына сай салмағы
Сақтық сыныпы
Бақ электрбұйым тақташасындағы бұйым нөміріне назар аударыңыз. Кейбір бақ электрбұйымдарының сату атауларының өзгерілген түрде
болуы мүмкін.
Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат
Шу эмиссиясының мәндері EN 50636-2-91 бойынша
есептелген.
Электрбұйымның «А» белгісімен белгіленген деңгейі
әдетте төменгідей болады: Дыбысты қысым деңгейі
72 дБ(A); Дыбысты қуат деңгейі 94 дБ(A).
K терістігі =3 дБ.
Қорғау құлаққаққанын киіп жүріңіз!
Теңселудің жалпы көрсеткіштері a
векторлық қосындысы) және K терістік көрсеткіштері
EN 60335 сәйкес:
2
2
a
<2,5 м/с
, K =3 м/с
.
h
Сәйкестік мәлімдемесі
Жеке жауапкершілікпен біз «Техникалық мәліметтер» де
сипатталған өнімнің 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EC, 2000/14/EC ережелеріндегі барлық тиісті
анықтамаларына өзгерістері менен бірге сәйкес екенін
және төмендегі нормаларға сай екенін кепілдендіреміз:
EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EC: Кепілдеме етілетін дыбысты қуатының
деңгейі 88 дБ (A). Қосымшаға сай Сәйкестіктікті бағалау
тәсілі VI.
Өнім санаты: 33
Белгіленген шарттар
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Техникалық құжаттар (2006/42/EC, 2000/14/EC)
төмендегідей:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Bosch Power Tools
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
мA
°C
кг
Монтаж және пайдалану
 Қорғау жапқышы мен тұрқы бірге құрастырылып
орнатылғанда оларды құрастырудан кейін
бірбірінен қайта бөліп шығаруға болмайды.
Қолдану алдынан қорғау жапқышының бекіту
бұрандасының тұрақты қылып бекітілгенін тексеріп
алыңыз.
Қолдану алдынан тұрқының дұрыс түрде біріктіріліп
(үш бағыттың
қосылуын тексеріп алыңыз.
h
Әрекет мақсаты
Жеткізу көлемі
Құбырды біріктіру
Қорғау қалпағын орнату
Пышақтарды ауыстырыңыз
Батареясын толтыру
Аккумуляторды енгізу мен
шығарып алу
Қосу-/өшіру
Жұмыс бойынша нұсқаулар
Күту, тазалау және сақтау
Керек-жарақтарды таңдау
Іске қосу
Өз қауіпсіздігіңіз үшін!
 Назар аударыңыз: Электрбұйымды тазалау және
орнату жұмыстарын өткізу алдынан
электрбұйымды өшіріп, батареясын шығарып
алыңыз.
 Батареямен жұмыс істейтін шөп кесу триммерін
өшіргеннен кейін оның кесу пышағы бірнеше
секунд бойы әлі жұмыс істей бере тұрады.
Электрбұйымды қайта қосу алдынан оның
қозғалтқышының/кесу пышағының толығымен
тоқталуына дейін күтіңіз.
 Қайта қайта тез арада өшіріп қайта қоса бермеңіз.
Қазақша | 153
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Сурет
1
2
3
4
5
6
7
8
F 016 L81 227 | (18.11.14)
AL 1404
400
0– 45
0,4
/ II
Бет
223
223
224
224
224
225
225
225

Advertisement

Table of Contents
loading