Download  Print this page

Български - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 163 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind
utilizarea
www.bosch-garden.com
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărtat numărul de identificare compus din
10 cifre al sculei electrice de grădină.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Nu aruncaţi sculele electrice de grădină, încărcătoarele şi
acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE,
echipamentele electrice şi electronice uzate
şi, conform Directivei Europene
2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte
sau consumate trebuie colectate separat şi
direcţionate către o staţie de reciclare
ecologică.
Acumulatori/baterii:
Ni-Cd: Nichel-cadmiu
Atenţie: Aceşti acumulatori conţin cadmiu, un metal greu,
extrem de toxic.
Ni-MH: Nichel-metal
Sub rezerva modificărilor.
Bosch Power Tools
Български
Указания за безопасна работа
Внимание! Прочетете указанията
по-долу внимателно. Запознайте
се добре с обслужващите
елементи и начинът на работа с
Вашия градински
електроинструмент. Запазете
ръководството за експлоатация за
ползване по-късно.
Пояснения на графичните символи
Общо указание за опасност.
Прочетете ръководството за
експлоатация.
Внимавайте намиращи се
наблизо лица да не бъдат
наранени от отхвърчащи
частици.
Внимание: Когато
градинският
електроинструмент работи,
стойте на безопасно
разстояние от него.
Не се отнася до настоящия
a.c.
електроинструмент.
Изваждайте акумулаторната
d.c.
батерия, преди да
настройвате или да
почиствате градинския
електроинструмент или
когато го оставяте
продължително време без
надзор.
Работете с предпазни очила.
Български | 163
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading