Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 206

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 206 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
206 | Eesti
Laadimine ei lõpe automaatselt. Seepärast lahutage
akulaadija pärast laadimist vooluvõrgust ja eemaldage aku.
Aku temperatuuri tõus näitab, et aku on täis laetud.
Märkus: Laadimine on võimalik üksnes siis, kui aku
temperatuur on lubatud vahemikus, vt punkti „Tehnilised
andmed".
Vea otsing
d.c.
Tunnused
Lõiketalla peale ei saa
paigaldada kaitsekatet
Murutrimmer ei tööta
Murutrimmer töötab
katkendlikult
Tugev vibratsioon/müra
Lõikamisaeg ühe akulaadimise
kohta on liiga lühike
Lõiketera ei liigu
Aiatööriist ei lõika
Aku laadimisnäit põleb pideva
tulega
Laadimine ei ole võimalik
Aku laadimisnäit ei põle
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Laadimisjuhised
Pideva või mitme üksteisele järgneva laadimistsükli puhul
võib akulaadimisseade soojeneda. See on normaalne ega viita
tehnilisele defektile.
Uus või pikemat aega kasutamata aku saavutab oma täieliku
mahtuvuse alles umbes 5 laadimis- ja tühjenemistsükli järel.
Jätke need akud akulaadijasse seniks, kuni need on tunduvalt
soojenenud.
Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku
on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada.
Võimalik põhjus
Seade on valesti kokku pandud
Aku on tühi
Aku on liiga külm/liiga kuum
Seadme siseühendused ei ole korras
Lüliti (sisse/välja) on defektne
Aiatööriist on defektne
Lõiketera on purunenud
Akut ei ole pärast pikemat perioodi
kasutatud või on kasutatud lühiajaliselt
Muru on liiga kõrge
Aku on kulunud
Aku on tühi
Aiatööriist on defektne
Lõiketera on purunenud
Aku ei ole täis laetud
Rohi on lõiketalla ümber kinni jäänud
Aku ei ole akulaadijale (õigesti)
asetatud
Aku kontaktid on määrdunud
Aku on defektne
Akulaadija pistik ei ole (korrektselt)
pistikupessa ühendatud
Aku ei ole akulaadijale (õigesti)
asetatud
Pistikupesa, toitejuhe või akulaadija on
defektne
Kõrvaldamine
Eemaldage lõiketald ja paigaldage kaitsekate
uuesti, vt ka punkti „Paigaldus"
Laadige aku, vt ka punkti „Laadimisjuhised"
Soojendage akut/laske akul jahtuda
Pöörduge remonditöökotta
Pöörduge remonditöökotta
Pöörduge remonditöökotta
Vahetage lõiketera välja
Laadige aku täis, vt ka punkti „Laadimisjuhised"
Niitke järk-järgult
Vahetage aku välja
Laadige aku, vt ka punkti „Laadimisjuhised"
Pöörduge remonditöökotta
Vahetage lõiketera välja
Laadige aku, vt ka punkti „Laadimisjuhised"
Eemaldage rohi
Asetage aku laadijale korrektselt
Puhastage aku kontakte, akut näiteks mitu korda
laadimisalusele asetades ja sealt eemaldades,
vajadusel vahetage aku välja
Vahetage aku välja
Ühendage pistik (korrektselt) pistikupessa
Asetage aku laadijale korrektselt
Kontrollige võrgupinget, vajaduse korral
toimetage akulaadija Boschi elektriliste
tööriistade volitatud parandustöökotta
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading