Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 201

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 201 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Veenduge, et eemalepaiskuvad
võõrkehad ei vigasta läheduses
viibivaid inimesi.
Hoiatus: Viibige töötavast aiatööriistast
ohutus kauguses.
Käsitsemine
Seda aiatööriista ei tohi kasutada
inimesed (sealhulgas lapsed), kelle
füüsilised või vaimsed võimed on
piiratud või kellel puuduvad seadme
kasutamiseks vajalikud kogemused ja
teadmised, välja arvatud juhul, kui
nad kasutavad tööriista nende
turvalisuse eest vastutava isiku
järelevalve all, kes annab neile
juhiseid seadme kasutamiseks.
Et välistada aiatööriistaga mängimise
võimalust, ei tohi jätta lapsi
aiatööriista lähedusse järelevalveta.
Ärge lubage trimmerit kasutada lastel
või isikutel, kes pole tutvunud
seadme kasutusjuhistega. Seadme
kasutaja vanus võib olla sätestatud
konkreetse riigi õigusaktides.
Kasutusvälisel ajal hoidke trimmerit
lastele ligipääsmatus kohas.
Ärge kasutage trimmerit, mille katted
või kaitseseadised puuduvad või on
kahjustatud või ei ole õiges asendis.
Enne töölerakendamist ja pärast
tööriistale avaldunud lööki
kontrollige tööriista kulumise ja
kahjustuste suhtes ning laske tööriist
vajaduse korral parandada.
Ärge kasutage aiatööriista, kui olete
väsinud või haige või kui olete
tarbinud alkoholi, narkootikume või
ravimeid.
Bosch Power Tools
Kandke pikki tugevast riidest pükse,
tugevaid jalatseid ja kindaid. Ärge
kandke laiu riideid, ehteid, lühikesi
pükse, sandaale ja ärge töötage
paljajalu. Siduge pikad juuksed kinni,
et vältida nende sattumist seadme
liikuvate osade vahele.
Aiatööriista käsitsemisel kandke
kaitseprille ja
kuulmiskaitsevahendeid.
Olge stabiilses asendis ja säilitage
kogu aeg tasakaal. Ärge pingutage
ennast üle.
Ärge töötage trimmeriga, kui vahetus
lähedus viibivad inimesed, eeskätt
lapsed, ja koduloomad.
Seadme käsitseja või kasutaja
vastutab õnnetusjuhtumite ja teistele
inimestele või nende varale tekitatud
kahju eest.
Enne lõiketera puudutamist oodake,
kuni see on täielikult seiskunud.
Lõiketera pöörleb pärast mootori
väljalülitamist veel edasi ja võib
põhjustada vigastusi.
Töötage trimmeriga ainult
päevavalgel või hea kunstliku
valgustuse korral.
Ärge rakendage trimmerit tööle, kui
ilm on halb, eeskätt kui lähenemas on
äike.
Trimmeri kasutamine märja muru
puhul vähendab jõudlust.
Trimmeri transportimisel töökohta
või töökohalt tagasi peab trimmer
olema välja lülitatud.
Lülitage aiatööriist sisse alles siis, kui
Teie käed ja jalad on lõiketerast
piisavalt kaugel.
Eesti | 201
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading