Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 96

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 96 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
96 | Türkçe
Akü şarj göstergesi şarj durumu göstergesi değildir.
Göstegenin aydınlanması sadece şarj akımının geçtiğini
gösterir.
Şarj işlemi otomatik olarak sona erdirilmez. Bu nedenle şarj
tamamlandıktan sonra şarj cihazını akım şebekesinden ayırın
ve aküyü çıkarın. Akü sıcaklığındaki yükselme akünün tam
olarak şarj olduğunu gösterir.
Not: Şarj işlemi ancak akü sıcaklığı müsaade edilen şarj
sıcaklığı arasında ise mümkündür. Bakınız: Bölüm "Teknik
veriler".
Hata arama
d.c.
Hata göstergesi
Koruyucu kapak kesme tablasının
üstüne çekilemiyor
Misinalı çim biçme makinesi çalışmıyor
Misinalı çim biçme makinesi kesintili
olarak çalışıyor
Aşırı titreşim ve gürültü var
Bir şarj periyoduna düşün kesme süresi
çok kısa
Bıçak hareket etmeyin
Bahçe aleti kesme yapmıyor
Akü şarj göstergesi sürekli yanıyor
Şarj işlemi mümkün değil
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Şarj işlemine ilişkin açıklamalar
Kesintisiz veya arka arkaya gerçekleştirilen şarj çevrimlerinde
şarj cihazı ısınabilir. Bu normaldir ve şarj cihazında teknik bir
arızanın olduğu anlamına gelmez.
Yeni veya uzun süre kullanılmamış aküler ancak yaklaşık
5 şarj-deşarj çevriminden sonra tam performanslarına
erişirler. Aküyü belirgin biçimde ısınıncaya kadar şarj cihazı
içinde bırakın.
Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabiliyorsa akü
ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir.
Olası neden
Montaj yanlış
Akü boşalmış durumda
Akü çok soğuk veya çok sıcak
Bahçe aletinin içindeki kablo sisteminde
hata var
Açma/kapama şalteri arızalı
Bahçe aleti arızalı
Bıçak kırılmış
Akü uzun süre kullanılmamış veya kısa
sürelerle kullanılmış
Çimler çok yüksek
Akünün kullanım ömrü tamamlanmış
Akü boşalmış durumda
Bahçe aleti arızalı
Bıçak kırılmış
Akü tam olarak şarj edilmemiş
Çim kesme tablasına sarılmış durumda
Akü doğru yerleştirilmemiş veya doğru
olarak yerleştirilmemiş
Akü kontakları kirli
Akü arızalı
Giderilme yolu
Kesme tablasını çıkarın ve koruyucu
kapağı yeniden takın, "Montaj"
bölümüne de bakın
Aküyü şarj edin, şarjla ilgili açıklamalara
da bakın
Aküyü ısıtın veya soğutun
Müşteri servisine başvurun
Müşteri servisine başvurun
Müşteri servisine başvurun
Bıçağı yenileyin
Aküyü tam olarak şarj edin, şarj işlemine
ait açıklamalara da bakın
Çimleri kademeli olarak kesin
Aküyü yenileyin
Aküyü şarj edin, şarjla ilgili açıklamalara
da bakın
Müşteri servisine başvurun
Bıçağı yenileyin
Aküyü şarj edin, şarjla ilgili açıklamalara
da bakın
Çimleri temizleyin
Akü doğru olarak şarj cihazına yerleştirin
Akü kontaklarını temizleyin; örneğin
aküyü birkaç kez takıp çıkararak.
Gerekiyorsa aküyü yenileyin
Aküyü yenileyin
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading