Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 197

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 197 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Djecu držite pod nadzorom. Na taj
ćete način biti sigurni da se djeca
neće igrati s punjačem.
Djeca i osobe koje zbog svojih
fizičkih, osjetilnih ili duševnih
sposobnosti ili zbog svojeg
neiskustva ili neznanja nisu u
stanju sigurno rukovati s
punjačem, ovaj punjač ne smiju
koristiti bez nadzora ili upućivanja
od strane odgovorne osobe. Inače,
postoji opasnost od pogrešnog
rukovanja i ozljeda.
Simboli
Donji simboli namijenjeni su za čitanje i razumijevanje uputa
za rad. Zapamtite ove simbole i njihovo značenje. Ispravno
tumačenje simbola pomoći će vam da vrtni uređaj bolje i
sigurnije koristite.
Simbol
Značenje
Nosite zaštitne rukavice
Smjer gibanja
Tehnički podaci
Aku-šišač tratine
Kataloški br.
Broj okretaja pri praznom hodu
Promjer rezanja
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003
Serijski broj
Aku-baterija
Kataloški br.
Nazivni napon
Kapacitet
Vrijeme punjenja (ispražnjene aku-baterije)
Molimo pridržavajte se kataloškog broja na tipskoj pločici vrtnog uređaja. Trgovačke oznake pojedinih vrtnih uređaja mogu varirati.
Bosch Power Tools
Simbol
Značenje
Smjer reakcije
Težina
Uključivanje
Isključivanje
Dopuštene radnje
Zabranjena radnja
Čujni šumovi
Pribor/rezervni dijelovi
Uporaba za određenu namjenu
Uređaj je predviđen za rezanje trave i korova ispod grmlja, kao
i na kosinama i rubovima koji se ne mogu doseći sa kosilicom.
Uporaba za određenu namjenu odnosi se na temperaturu
okoline između 0 °C i 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Vidjeti serijski broj (tipska pločica) na vrtnom uređaju
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
Hrvatski | 197
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading