Download  Print this page

Română - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 156 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
156 | Română
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi
protecţia muncii
Atenţie! Citiţi cu grijă următoarele
instrucţiuni. Familiarizaţi-vă cu
elementele de operare şi utilizarea
reglementară a sculei electrice de
grădină. Păstraţi la loc sigur
instrucţiunile de folosire în vederea
unei utilizări ulterioare.
Explicarea pictogramelor
Indicaţie generală de avertizare
a periculozităţii.
Citiţi instrucţiunile de folosire.
Averţi grijă ca persoanele aflate
în apropiere să nu fie rănite de
corpurile străine aruncate de
scula electrică.
Avertisment: menţineţi o
distanţă sigură faţă de scula de
grădină cât timp aceasta
lucrează.
Nu este aplicabil.
a.c.
Extrageţi acumulatorul din
d.c.
scula electrică de grădină
înainte de a efectua reglaje sau
lucrări de întreţinere sau în
cazul în care aceasta rămâne
nesupravegheată un timp mai
îndelungat.
Purtaţi ochelari de protecţie.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Nu tundeţi gazonul pe timp de
ploaie şi nu lăsaţi trimmerul în
aer liber.
Aveţi grijă ca persoanele aflate în
preajmă să nu fie rănite de corpurile
străine aruncate de trimmer.
Avertisment: menţineţi o distanţă
sigură faţă de scula de grădină cât timp
aceasta lucrează.
Manevrare
Această sculă electrică de grădină nu
este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu
deficiente senzoriale sau intelectuale
sau cu o experienţă insuficientă
şi/sau cunoştinţe insuficiente, în
afara cazului în care se află sub
supravegherea unei persoane
răspunzătoare de siguranţa lor sau
primesc îndrumări de la aceasta, cu
privire la utilizarea sculei electrice de
grădină.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a
ne asigura că aceştia nu se joacă cu
scula electrică de grădină.
Nu permiteţi în niciun caz copiilor sau
persoanelor nefamiliarizate cu
prezentele instrucţiuni, să folosească
trimmerul. Este posibil ca normele
naţionale să limiteze vârsta
operatorului. Atunci când nu-l
folosiţi, depozitaţi trimmerul la loc
inaccesibil copiilor.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading