Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 187

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 187 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Pazite na to, da ne boste poškodovali
oseb v bližini zaradi tujkov, ki letijo
naokoli.
Opozorilo: Ko vrtno orodje obratuje,
držite varno razdaljo do slednjega.
Uporaba
To vrtno orodje ni namenjeno za
uporabo s strani oseb (vključno z
otroki) z omejenimi fizičnimi,
senzoričnimi ali umskimi
sposobnostmi ali pomanjkljivimi
izkušnjami in/ali pomanjkljivim
znanjem, razen, če jih nadzoruje
oseba, ki je odgovorna za varnost ali
pa če slednji s strani te odgovorne
osebe dobijo navodila, kako se mora
to vrtno orodje uporabljati.
Nadzorujte otroke in tako zagotovite,
da se ne igrajo z napravo.
Nikoli ne dovolite otrokom ali
osebam, ki se s temi navodili niso
seznanile, da bi uporabljale to
kosilnico z nitjo. Nacionalni predpisi
morebiti omejujejo starost
uporabnika. Kadar kosilnica z nitjo ni
v uporabi, jo hranite izven dosega
otrok.
Nikoli ne uporabljajte kosilnice z nitjo
z manjkajočimi ali poškodovanimi
pokrovi ali zaščitnimi pripravami ali
če slednji niso pravilno nameščeni.
Preverite vrtno orodje pred uporabo
in po udarcu glede na obrabo ali
poškodbe in po potrebi poskrbite za
popravilo.
Bosch Power Tools
Vrtnega orodja ne uporabljajte, kadar
ste zaspani ali bolni ali pod vplivom
alkohola, drog ali zdravil.
Nosite dolge, težke hlače, trdno
obutev in rokavice. Ne nosite širokih
oblačil, nakita, kratkih hlač, sandalov
in nikoli ne delajte bosonogi. Dolge
lase spnite nad višino ramen in s tem
preprečite, da bi se zapletli v
premikajoče se dele.
Med rokovanjem vrtnega orodja
nosite zaščitna očala in zaščito
sluha.
Stojite trdno na tleh in vselej bodite v
ravnotežju. Ne preobremenjujte se.
Nikoli ne uporabljajte kosilnice z
nitjo, ko se v neposredni bližini
nahajajo osebe, še posebej otroci ali
domače živali.
Za nezgode ali škodo, povzročeno na
drugih osebah ali njihovi lastnini, je
odgovoren uporabnik ali lastnik.
Preden se dotaknete vrtečega se
noža, počakajte, da se le-ta
popolnoma ustavi. Po izklopu
motorja se nož še nekaj časa vrti in
lahko povzroči telesnepoškodbe.
Travo strizite samo pri dnevni
svetlobi ali dobri umetni osvetlitvi.
Pri slabih vremenskih pogojih, še
posebej pri bližajoči nevihti, kosilnice
z nitjo ne smete uporabljati.
Uporaba kosilnice z nitjo pri mokri
travi reducira njeno delovno moč.
Izklopite kosilnico z nitjo med
transportom od delovne površine oz.
k njej.
Vrtno orodje vklopite samo, če se
vaše roke in noge nahajajo v zadostni
razdalji k rezilnim nožem.
Slovensko | 187
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading