Download  Print this page

Česky - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 106 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
106 | Česky
Obsługa klienta oraz doradztwo
dotyczące użytkowania
www.bosch-garden.com
Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części
zamiennych konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego
numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce
znamionowej narzędzia ogrodowego.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły
dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Narzędzi ogrodowych, ładowarek, a także akumulatorów/
baterii nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstwa
domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE, niezdatne do użytku
elektronarzędzia i urządzenia elektroniczne,
a zgodnie z europejską wytyczną
2006/66/WE uszkodzone lub zużyte
akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do
ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony
środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Ni-Cd: niklowo-kadmowe
Uwaga: Te akumulatory zawierają kadm, silnie trujący metal
ciężki.
Ni-MH: niklowo-wodorkowe
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Česky
Bezpečnostní upozornění
Pozor! Pročtěte si pozorně
následující pokyny. Seznamte se s
obslužnými prvky a řádným
používáním zahradního nářadí.
Uschovejte si prosím pečlivě návod k
použití pro pozdější potřebu.
Vysvětlivky obrázkových symbolů
Všeobecné upozornění na
nebezpečí.
Pročtěte si návod k použití.
Dbejte na to, aby osoby stojící v
blízkosti nebyly poraněny
odmrštěnými cizími tělesy.
Varování: Pokud zahradní
nářadí pracuje, udržujte vůči
němu bezpečný odstup.
Nehodící se.
a.c.
Dříve než na zahradním nářadí
d.c.
provedete seřizovací nebo
čistící práce nebo pokud
zůstane zahradní nářadí
nějakou dobu bez dozoru,
odejměte akumulátor.
Noste ochranné brýle.
Nesečte za deště a
nenechávejte sekačku za deště
stát venku.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading