Download  Print this page

Slovensko - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 186 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM

186 | Slovensko

Servisna služba i savetovanje o
upotrebi
www.bosch-garden.com
Molimo navedie kod svih pitanja i naručivanje rezervnih
delova neizostavno broj predmeta sa 10 mesta prema tipskoj
tablici baštenskog uredjaja.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Uklanjanje djubreta
Ne bacajte baštenske uredjaje, uredjaje za punjenje i
akumulatore/baterije u kućno djubre!
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne
moraju više neupotrebljivi električni i
elektronski uredjaji a prema evropskoj
smernici 2006/66/EG ne moraju ni
akumulatori/baterije koje su u kvaru ili
istrošeni da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja
odgovara zaštiti čovekove okoline.
Akku/baterije:
Ni-Cd: Nickel-Cadmium
Pažnja: Ovi akku sadrže Cadmijum, jako otrovan teški metal.
Ni-MH: Nickel-Metallhydrid
Zadržavamo pravo na promene.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Slovensko
Varnostna navodila
Pozor! Skrbno si preberite naslednja
navodila. Seznanite se z
upravljalnimi elementi in s pravilno
uporabo vrtnega orodja. Prosimo, da
to navodilo za obratovanje varno
shranite za kasnejšo uporabo.
Razlaga slikovnih simbolov
Splošno opozorilo na
nevarnost.
Preberite si to navodilo za
obratovanje.
Pazite, da predmeti, ki bi
odleteli od škarij, ne bodo
poškodovali oseb, ki stojijo v
bližini.
Opozorilo: Ko vrtno orodje
obratuje, držite varno razdaljo
do slednjega.
Ne ustreza.
a.c.
Pred nastavitvijo ali čiščenjem
d.c.
naprave ali ko naprave nekaj
časa ne nadzorujete, vzemite
akumulatorsko baterijo ven.
Nosite zaščitna očala.
Ne uporabljajte kosilnice z nitjo,
ko dežuje in med dežjem ne
puščajte kosilnice z nitjo na
prostem.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading