Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 85

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 85 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
μηχάνημα κήπου, όταν αυτό είναι
ενεργοποιημένο, μπορεί να οδηγήσει
σε ατυχήματα.
Μην εκθέτετε τη συσκευή στη
βροχή και την υγρασία. Η διείσδυση
νερού σ' ένα φορτιστή αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Να φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με
φορτιστές που προτείνονται από
τον κατασκευαστή. Όταν ένας
φορτιστής που προορίζεται μόνο για
ένα συγκεκριμένο είδος μπαταριών
χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση άλλων
μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Να φορτώνετε μόνο μπαταρίες
NiCd/NiMH από την Bosch ή
μπαταρίες που είναι
εγκαταστημένες σε προϊόντα της
Bosch με τις τάσεις που
αναγράφονται στα Τεχνικά
Χαρακτηριστικά. Διαφορετικά
δημιουργείται κίνδυνος πυρκαγιάς και
έκρηξης.
Διατηρείτε το φορτιστή καθαρό. Η
ρύπανση της συσκευής δημιουργεί
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το
φορτιστή, το ηλεκτρικό καλώδιο και
το φις. Μη χρησιμοποιήσετε το
φορτιστή σε περίπτωση που θα
εξακριβώσετε κάποιες βλάβες ή
ζημιές. Μην ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια
το φορτιστή αλλά δώστε τον
οπωσδήποτε σε ειδικά εκπαιδευ-
μένο τεχνικό προσωπικό για να τον
επισκευάσει με γνήσια εξαρτήματα.
Χαλασμένοι φορτιστές, καλώδια και
φις αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Bosch Power Tools
Μην αφήσετε το φορτιστή να
λειτουργήσει επάνω σε μια
εύφλεκτη επιφάνεια (π.χ. χαρτί,
υφάσματα κτλ.) ή μέσα σε εύφλεκτο
περιβάλλον. Δημιουργείται κίνδυνος
πυρκαγιάς εξαιτίας της θέρμανσης του
φορτιστή.
Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες
που προορίζονται γι' αυτό το
μηχάνημα κήπου. Η χρήση
διαφορετικών μπαταριών μπορεί να
γίνει αιτία απρόσιτο και πυρκαγιάς.
Να κρατάτε τις μπαταρίες που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από
συνδετήρες γραφείου, νομίσματα,
κλειδιά, καρφιά, βίδες ή/και από
άλλα μεταλλικά μικροαντικείμενα
που μπορεί να βραχυκλώσουν τις
επαφές τους. Το βραχυκύκλωμα των
επαφών μιας μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή/και φωτιά.
Μια τυχόν εσφαλμένη
χρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει
σε διαρροή υγρών από την
μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή
μ' αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας
επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Σε
περίπτωση που τα υγρά θα έρθουν
σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να
ζητήσετε επίσης και ιατρική
βοήθεια. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας
μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς
του δέρματος ή σε εγκαύματα.
Μην ανοίγετε την μπαταρία. Υπάρχει
κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
Να προστατεύετε την μπαταρία από
υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ.
ακόμη και από συνεχή ηλιακή
ακτινοβολία, φωτιά, νερό και
υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Eλληνικά | 85
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading