Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 216

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 216 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
216 | Lietuviškai
naudoti, būtinai apžiūrėkite, ar jis
nesusidėvėjęs ir nepažeistas ir, jei
reikia, atiduokite remontuoti.
Nedirbkite su sodo priežiūros įrankiu,
jei esate pavargę ar sergate, vartojote
alkoholio, narkotikų ar medikamentų.
Dėvėkite ilgas, tvirtos medžiagos
kelnes, atsparią avalynę ir pirštines.
Nedėvėkite plačių drabužių,
papuošalų, trumpų kelnių, sandalų ir
nedirbkite basomis. Ilgus plaukus
suriškite virš pečių, kad jie
neįsipainiotų į sukias dalis.
Dirbdami su sodo priežiūros
įrankiu, dėvėkite apsauginius
akinius ir klausos apsaugos
priemones.
Visada tvirtai stovėkite ir išlaikykite
pusiausvyrą. Nepervertinkite savo
galimybių.
Niekada nedirbkite žoliapjove-
trimeriu, jei arti yra kitų žmonių, ypač
vaikų, ir naminių gyvūnų.
Naudotojas ar dirbantysis yra
atsakingas už nelaimingus atsitikimus
ir žmonėms ar jų nuosavybei
padarytą žalą.
Prieš prisiliesdami prie sukamojo
peilio, palaukite, kol jis visiškai
sustos. Išjungus variklį peilis dar kurį
laiką sukasi ir gali sužeisti.
Pjaukite tik dienos šviesoje arba
esant geram dirbtiniam apšvietimui.
Esant blogoms oro sąlygoms, ypač
artėjant audrai, žoliapjove-trimeriu
nedirbkite.
Žoliapjove-trimeriu pjaunant šlapią
žolę darbo našumas yra mažesnis.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Prieš transportuodami žoliapjovę-
trimerį iš darbo vietos ar į darbo
vietą, jį išjunkite.
Sodo priežiūros įrankį įjunkite tik
tada, kai rankos ir kojos yra
pakankamai toli nuo pjovimo peilių.
Rankų ir kojų nekiškite arti
besisukančių pjovimo elementų.
Prieš keisdami peilį, išimkite
akumuliatorių.
Su šia žoliapjove-trimeriu niekada
nenaudokite metalinių pjovimo
elementų.
Žoliapjovę-trimerį reguliariai
tikrinkite ir atlikite techninės
priežiūros darbus.
Žoliapjovę-trimerį remontuoti gali tik
įgaliotų Bosch remonto dirbtuvių
specialistai.
Visada įsitikinkite, kad ventiliacinės
angos nėra užkimštos nupjautos
žolės likučiais.
Akumuliatorių išimkite
– visada, kai kuriam laikui paliekate
sodo priežiūros įrankį be priežiūros
– prieš keisdami peilį
– prieš valydami žoliapjovę-trimerį ar
prieš atlikdami kitokius jo
techninės priežiūros darbus
Sodo priežiūros įrankį laikykite
saugioje, sausoje, vaikams
neprieinamoje vietoje. Ant sodo
priežiūros įrankio nedėkite jokių
daiktų.
Dėl saugumo susidėvėjusias ar
pažeistas dalis pakeiskite.
Įsitikinkite, kad keičiamos dalys yra
pagamintos (aprobuotos) Bosch.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading