Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 55 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Symptomen
Mogelijke oorzaak
Knipduur per acculading te
Accu is lang niet gebruikt of slechts
gering
gedurende korte tijd
Gras te hoog
Accu versleten
Mes beweegt niet
Accu leeg
Tuingereedschap defect
Tuingereedschap snijdt niet Mes gebroken
Accu niet vol opgeladen
Gras is om de snijschijf gewikkeld
Accuoplaadindicatie
Accu niet (goed) aangebracht
brandt permanent
Geen opladen mogelijk
Accucontacten vuil
Accu defect
Accuoplaadindicatie
Netsnoer van het oplaadapparaat is
brandt niet
niet (of niet goed) vastgestoken
Accu niet (goed) aangebracht
Stopcontact, netsnoer of oplaad-
apparaat defect
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het tuingereedschap.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, accu's en batte-
rijen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische en
elektronische apparaten en volgens de Euro-
pese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte
of lege accu's en batterijen apart worden in-
gezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze wor-
den hergebruikt.
Bosch Power Tools
Oplossing
Laad de accu volledig op, zie ook de aanwijzingen voor het
opladen
Knip het gras in stappen
Vervang de accu
Accu opladen, zie ook de „Aanwijzingen voor het opladen"
Neem contact op met klantenservice
Mes vervangen
Accu opladen, zie ook de „Aanwijzingen voor het opladen"
Verwijder het gras
Plaats de accu correct op het oplaadapparaat
Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door de accu en-
kele keren te plaatsen en te verwijderen, of vervang de ac-
cu indien nodig
Vervang de accu
Steek de stekker (volledig) in het stopcontact
Plaats de accu correct op het oplaadapparaat
Netspanning controleren, oplaadapparaat indien nodig
door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische
gereedschappen laten controleren
Accu's en batterijen:
Ni-Cd: Nikkelcadmium
Let op: deze accu's bevatten cadmium, een zeer giftig zwaar
metaal.
Ni-MH: Nikkelmetaalhydride
Wijzigingen voorbehouden.
Nederlands | 55
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading