Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 123

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 123 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
– a tisztítás előtt, vagy ha a fűszegély-
nyírón valamilyen munkát hajt
végre
A kerti kisgépet egy biztonságos,
száraz helységben, a gyerekek által el
nem érhető helyen tárolja. Ne tegyen
más tárgyakat a kerti kisgépre.
Az elkopott, vagy megrongálódott
alkatrészeket biztonsági
meggondolásokból cserélje ki.
Gondoskodjon arról, hogy a
cserealkatrészként csak Bosch
gyártmányú alkatrészeket
használjanak.
Sohase helyezze üzembe a kerti
kisgépet, ha arra nincsenek
felszerelve a hozzátartozó
alkatrészek.
Tájékoztató az akkumulátor
optimális kezeléséhez
Győződjön meg róla, hogy a kerti
kisgép ki van kapcsolva, mielőtt
beszerelné az akkumulátort. Ha egy
bekapcsolt kerti kisgépbe szerel be
egy akkumulátort, ez balesetekhez
vezethet.
Tartsa távol a töltőkészüléket az
esőtől vagy nedvességtől. Ha víz
hatol be egy töltőkészülékbe, ez
megnöveli az áramütés veszélyét.
Az akkumulátort csak a gyártó által
ajánlott töltőkészülékekben töltse
fel. Ha egy bizonyos
akkumulátortípus feltöltésére
szolgáló töltőkészülékben egy másik
akkumulátort próbál feltölteni, tűz
keletkezhet.
Csak Bosch NiCd/NiMH-
akkumulátorokat vagy a Bosch-
Bosch Power Tools
termékekbe beépített
akkumulátorokat töltsön, és csak a
műszaki adatoknál megadott
feszültséget használja. Ellenkező
esetben tűz- és robbanásveszély áll
fenn.
Tartsa tisztán a töltőkészüléket.
Elszennyeződés esetén
megnövekedik az áramütés veszélye.
Minden használat előtt ellenőrizze
a töltőkészüléket, a kábelt és a
csatlakozó dugót. Ha valamilyen
megrongálódást észlel, ne
használja a töltőkészüléket.
Sohase nyissa fel saját maga a
töltőkészüléket, és csak
megfelelően kiképzett
szakembereket bízzon meg a
töltőkészülék javításával. A
javításhoz csak eredeti
alkatrészeket szabad használni.
Egy megrongálódott töltőkészülék,
kábel, vagy csatlakozó dugó
megnöveli az áramütés veszélyét.
Ne üzemeltesse a töltőkészüléket
könnyen gyulladó alátéten (például
papíron, textilanyagokon, stb.)
illetve gyúlékony környezetben. A
töltőkészülék a töltési folyamat során
felmelegszik, ennek következtében
tűzveszély áll fenn.
A kerti kisgépben csak az ahhoz
előirányozott Bosch
akkumulátorokat használja. Más
akkumulátorok használata személyi
sérüléseket és tüzet okozhat.
Tartsa távol a használaton kívüli
akkumulátort irodai kapcsoktól,
pénzérméktől, kulcsoktól,
szögektől, csavaroktól és más
Magyar | 123
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading