Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 195

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 195 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Isključite šišač ako se on transportira
od/prema radnoj površini.
Vrtni uređaj uključite tek kada su vaše
ruke i noge dovoljno odmaknute od
noževa.
S rugama i nogama ne približavajte se
suviše blizu rotirajućim reznim
elementima.
Prije zamjene noževa izvadite aku-
bateriju.
Za ovaj šišač nikada ne koristite
metalne rezne elemente.
Šišač redovito kontrolirajte i
održavajte.
Šišač dajte na popravak samo u
ovlaštene servisne radionice.
U svakom trenutku otvori za hlađenje
trebaju biti čisti od ostatka trave.
Aku-bateriju izvadite:
– uvijek ako ćete vrtni uređaj neko
vrijeme ostaviti bez nadzora
– prije zamjene noževa
– prije čišćenja ili ako se na šišaču
radi
Vrtni uređaj spremite na sigurno i
suho mjesto, izvan dosega djece. Na
vrtni uređaj ne stavljajte nikakve
druge predmete.
Treba zamijeniti istrošene ili
oštećene sigurnosne dijelove.
Provjerite da li dijelovi za zamjenu
potječu od Boscha.
Vrtni uređaj pustite u rad tek nakon
što su na njega montirani
pripadajući dijelovi.
Bosch Power Tools
Upute za optimalno rukovanje sa
aku-baterijom
Prije stavljanja aku-baterije vrtni
uređaj mora biti isključen.
Stavljanje aku-baterije u vrtni uređaj
koji je uključen može dovesti do
nezgoda.
Punjač držite dalje od kiše ili vlage.
Prodiranje vode u punjač povećava
opasnost od električnog udara.
Aku-baterije punite samo u
punjačima koje je preporučio
proizvođač. Za punjač prikladan za
određenu vrstu aku-baterije postoji
opasnost od požara ako se koristi sa
nekom drugom aku-baterijom.
Bosch NiCd/NiMH aku-baterije ili
aku-baterije ugrađene u Bosch
proizvode punite sa naponima
navedenim u tehničkim podacima.
Inače postoji opasnost od požara i
eksplozije.
Punjač održavajte čistim. Zbog
zaprljanosti postoji opasnost od
električnog udara.
Prije svakog korištenja provjerite
punjač, kabel i utikač. Punjač ne
koristite ukoliko bi se ustanovile
greške. Punjač ne otvarajte sami, a
popravak prepustite samo
kvalificiranom stručnom osoblju i
samo sa originalnim rezervnim
dijelovima. Oštećeni punjači, kabel i
utikač povećavaju opasnost od
električnog udara.
Punjač ne koristite na lako
zapaljivoj podlozi (npr. papiru,
tekstilnim materijalima, itd.),
odnosno u zapaljivoj okolini. Zbog
zagrijavanja punjača nastalog kod
Hrvatski | 195
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading