Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 93

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 93 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Şarj cihazını kolay tutuşan
zeminlerde kullanmayın (örneğin
kağıt, tekstil malzemesi vb.). Şarj
işlemi sırasında şarj cihazında mey-
dana gelen ısınma yangın tehlikesi
doğurur.
Sadece bu bahçe aleti için
öngörülen Bosch aküleri kullanın.
Başka marka akülerin kullanılması
yaralanmalara veya yangına neden
olabilir.
Kullanım dışındaki aküleri büro
ataçları, madeni paralar, çiviler,
vidalar veya küçük madeni
nesnelerden uzak tutun. Bunlar
akü kontakları arasında köprüleme
yapabilir. Akü kontakları arasında
oluşabilecek bir kısa devre yanmalara
veya yangınlara neden olabilir.
Yanlış kullanım durumunda aküden
sıvı dışarı sızabilir. Bu sıvı ile
temasa gelmeyin. Yanlışlıkla
temasa gelirseniz su ile iyice
yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gele-
cek olursa hemen bir hekime
başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cilt
tahrişlerine ve yanmalara neden
olabilir.
Aküyü açmayın. Kısa devre tehlikesi
vardır.
Aküyü aşırı ölçüde ısınmaya karşı;
örneğin sürekli güneş ışınına karşı
ve ayrıca, ateşe, suya ve neme
karşı koruyun. Patlama tehlikesi
vardır.
Aküye kısa devre yaptırmayın.
Patlama tehlikesi vardır.
Hasar gördüklerinde veya usulüne
uygun kullanılmadıklarında aküler
buhar çıkarabilir. Çalıştığınız yeri
Bosch Power Tools
havalandırın ve şikayet olursa
hekime başvurun. Akülerden çıkan
buharlar nefes yollarını tahriş
edebilir.
Aküyü nemden ve sudan koruyun.
Aküyü –20 ... 50 derece arasında bir
sıcaklıkta saklayın. Örneğin aküyü yaz
aylarında otomobil içinde
bırakmayın.
Akünün havalandırma aralıklarını
düzenli olarak yumuşak, temiz ve
kuru bir fırça ile temizleyin.
Şarj cihazları için güvenlik talimatı
Şarj cihazını yağmur ve neme
karşı koruyun. Şarj cihazının
içine su sızması elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
Sadece teknik veriler bölümünde
belirtilen gerilime sahip NiC/MiMH
aküleri veya Bosch ürünleri içine
monte edilmiş aküleri şarj edin.
Aksi takdirde yangın ve patlama
tehlikesi vardır.
Şarj cihazını temiz tutun. Kirlenme
nedeniyle elektrik çarpma tehlikesi
ortaya çıkar.
Her kullanımdan önce şarj cihazını,
kabloyu ve fişi kontrol edin. Hasar
tespit ederseniz şarj cihazını
kullanmayın. Şarj cihazını kendiniz
açmayın, sadece kalifiye
elemanlara veya uzmanlara açtırın
ve sadece orijinal yedek parçalar
kullanın. Hasarlı şarj cihazı, kablo ve
fişler elektrik çarpma tehlikesini
artırır.
Şarj cihazını kolay tutuşan
zeminlerde kullanmayın (örneğin
kağıt, tekstil malzemesi vb.). Şarj
Türkçe | 93
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading