Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 192

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 192 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
192 | Slovensko
Prikaz polnjenja akumulatorja ni prikaz napolnjenosti
akumulatorja. Prižiganje prikaza signalizira pritekanje
polnilnega toka.
Postopek polnjenja se ne zaključi samodejno. Po polnjenju
zato polnilnik ločite od električnega omrežja in odstranite
akumulator. Povišana temperatura akumulatorja je znak, da je
akumulator popolnoma napolnjen.
Opozorilo: Postopek polnjenja je možen samo takrat, ko se
temperatura akumulatorja nahaja v dovoljenem
temperaturnem območju, glejte odstavek „Tehnični podatki".
Iskanje napak
d.c.
Simptomi
Zaščitnega pokrova ne morete
potegniti čez rezalni krožnik
Škarje za travo ne delujejo
Škarje za striženje delujejo s
prekinitvami
Močne vibracije/šum
Trajanje striženja z enim
polnjenjem akumulatorja prekratko
Nož se ne premika
Vrtno orodje ne reže
Trajno prižgan prikaz polnjenja
akumulatorja
Polnjenje ni možno
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Opozorila glede polnjenja
Pri neprekinjenih oziroma zaporednih ciklusih polnjenja brez
vmesne prekinitve se lahko polnilnik segreje. Vendar to ni
problematično in ne pomeni, da ima polnilnik kakšno
tehnično okvaro.
Nov ali dalj časa neuporabljan akumulator doseže polno
kapaciteto šele po približno 5 ciklusih polnjenja in praznjenja.
Tak akumulator pustite tako dolgo v polnilniku, da se občutno
segreje.
Bistveno krajši čas delovanja po polnjenju pomeni, da je
akumulatorska baterija izrabljena in da jo je potrebno
zamenjati.
Možen vzrok
Napačna montaža
Prazen akumulator
Akumulator prehladen/prevroč
Okvarjena interna kabelska
napeljava vrtnega orodja
Defektno vklopno/izklopno stikalo Poiščite pomoč v servisu
Vtičnica je okvarjena
Zlomljen nož
Akumulatorja dalj časa niste
uporabljali ali ste ga uporabljali le
kratek čas
Trava previsoka
Akumulator izrabljen
Prazen akumulator
Vtičnica je okvarjena
Zlomljen nož
Akumulator ni do konca napolnjen
Trava se je ovila okrog rezalnega
krožnika
Akumulator ni (pravilno) nameščen Pravilno namestite akumulator na polnilnik
Umazani akumulatorski kontakti
Defekten akumulator
Pomoč
Odstranite rezalni krožnik in ponovno montirajte
zaščitni pokrov, glejte tudi "Monataža"
Polnite akumulator, glejte tudi navodila za
polnjenje
Segrejte/ohladite akumulator
Poiščite pomoč v servisu
Poiščite pomoč v servisu
Zamenjajte nož
Do konca napolnite akumulator, glejte tudi
navodila za polnjenje
Strizite po stopnjah
Zamenjajte akumulator
Polnite akumulator, glejte tudi navodila za
polnjenje
Poiščite pomoč v servisu
Zamenjajte nož
Polnite akumulator, glejte tudi navodila za
polnjenje
Odstranite travo
Očistite akumulatorske kontakte, na primer z
večkratkim vtikanjem in iztikanjem akumulatorja,
akumulator po potrebi zamenjajte
Zamenjajte akumulator
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading