Download  Print this page

Polski - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 98 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM

98 | Polski

Tasfiye
Bahçe aletlerini, şarj cihazlarını ve aküleri/bataryaları evsel
çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım
ömrünü tamamlamış elektronik ve elektrikli
aletler ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca
arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış
aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve
çevre dostu tasfiye için geri kazanım merkezlerine
gönderilmek zorundadır.
Aküler/Bataryalar:
Ni-Cd: Nikel-Kadmiyum
Dikkat: Bu aküler çok zehirli ağır metal olan kadmiyum içerir.
Ni-MH: Nikel-Metalhidrit
Değişiklik haklarımız saklıdır.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga! Poniższe wskazówki należy
dokładnie przeczytać. Należy
zapoznać się z elementami
sterującymi i prawidłową obsługą
narzędzia ogrodowego. Instrukcję
eksploatacji należy zachować
i starannie przechowywać w celu
dalszego zastosowania.
Opis symboli obrazkowych
Ogólna wskazówka
ostrzegająca przed
potencjalnym zagrożeniem.
Przed przystąpieniem do pracy
należy przeczytać niniejszą
instrukcję eksploatacji.
Należy zwracać uwagę, aby
osoby, przebywające w
pobliżu, nie zostały skaleczone
przez odrzucone podczas pracy
ciała obce.
Ostrzeżenie: Podczas pracy
urządzenia ogrodowego należy
trzymać się w bezpiecznej
odległości od niego.
Nie dotyczy.
a.c.
Przed przystąpieniem do
d.c.
czynności związanych z
regulacją lub czyszczeniem
narzędzia ogrodowego, a także
w sytuacjach, gdy narzędzie
miałoby zostać pozostawione
na pewien czas bez nadzoru,
należy wyjąć akumulator.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading