Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 151

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 151 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
медициналық көмек алыңыз.
Аккумулятордағы сұйықтық теріні
тітіркендіруі немесе күйдіруі
мүмкін.
Аккумуляторды ашпаңыз. Қысқа
тұйықталу қаупі бар.
Мысалы, аккумуляторды
жылудан, сондай-ақ, үздіксіз күн
жарығынан, оттан, судан және
ылғалдан қорғаңыз. Жарылу қаупі
бар.
Аккумуляторды тұйықтамаңыз.
Жарылу қаупі бар.
Аккумулятордан зақымданған
немесе дұрыс пайдаланбаған
жағдайда бу шығуы мүмкін. Бұл
жағдайда ішке таза ауа кіргізіңіз
және шағымдар болса,
медициналық көмек алыңыз.
Булар тыныс алу жолдарын
тітіркендіруі мүмкін.
Аккумуляторды сұйықтықтардан
және ылғалдан қорғаңыз.
Аккумуляторды тек –20 °C ...
50 °C температура ауқымында
сақтаңыз. Аккумуляторды жазда
көлікте қалдырмаңыз.
Аккумулятордың желдету тесігін
жұмсақ, таза және құрғақ щеткамен
мұқият тазалаңыз.
Зарядтау құралдары үшін
қауіпсіздік нұсқаулықтары
Зарядтау құралын
жаңбырдан, сыздан
қорғаңыз. Зарядтау
құралының ішіне су кірсе, ол
электр тоғының соғу қаупін
арттырады.
Bosch Power Tools
Тек Бош компаниясының
NiCd/NiMH-аккумуляторларын
немесе Бош фирмасының
құралдарының ішіне
құрастырылып орнатылған
аккумуляторларды «Техникалық
мәліметтер» бөлімінде
көрсетілген кернеулермен ғана
оталдырыңыз. Осыдан басқаша
әрекет етілгенде өрт және жарылу
қауібі пайда болады.
Зарядтау құралын таза ұстаңыз.
Құралдың ластануы тоқ соғуы
қаупін туындатады.
Әр пайдаланудан алдын
зарядтау құралын, кабельді
және айырды тексеріңіз. Ақауды
байқасаңыз зарядтау құралын
пайдаланбаңыз. Зарядтау
құралын өзіңіз ашпаңыз, оны тек
білікті маманға және түпнұсқалы
бөлшектермен жөндетіңіз.
Зақымдалған зарядтау құралы,
кабель және айыр электр тоғының
соғу қаупін арттырады.
Зарядтау құралын қосулы күйде
оңай жанатын беттердің
(мысалы, қағаз, мата және т.б.)
үстіне қоймаңыз немесе жанғыш
заттардың жанында
пайдаланбаңыз. Зарядтау кезінде
зарядтау құралының қызуы
себебінен өрт қаупі пайда болады.
Балаларға абай болыңыз.
Балалардың зарядтау құралымен
ойнамауына көз жеткізіңіз.
Балалардың немесе дене, сезім
немесе ойлау қабілеттері
шектеулі, не тәжірібесі мен
білімі аз, зарядтау құралын
Қазақша | 151
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading