Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 219

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 219 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Simbolis
Reikšmė
Masė
Įjungimas
Išjungimas
Leidžiamas veiksmas
Draudžiamas veiksmas
Girdimas spragtelėjimas
Papildoma įranga ir atsarginės dalys
Techniniai duomenys
Akumuliatorinė žoliapjovė
Gaminio numeris
Tuščiosios eigos sūkių skaičius
Pjovimo skersmuo
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003"
Serijos numeris
Akumuliatorius
Gaminio numeris
Nominalioji átampa
Talpa
Įkrovimo laikas (kai akumuliatorius išsikrovęs)
Kroviklis
Gaminio numeris
Krovimo srovė
Leistinos krovimo temperatūros intervalas
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003"
Apsaugos klasė
Prašome atkreipti dėmesį į jūsų sodo priežiūros įrankio firminėje lentelėje nurodytą gaminio numerį. Kai kurių sodo priežiūros įrankių prekybiniai
pavadinimai gali skirtis.
Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 50636-2-91.
Pagal A skalę išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju
siekia: garso slėgio lygis 72 dB(A); garso galios lygis
94 dB(A). Paklaida K =3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!
Vibracijos bendroji vertė a
(trijų krypčių atstojamasis vekto-
h
rius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Bosch Power Tools
Elektrinio įrankio paskirtis
Šis prietaisas skirtas žolei ir piktžolėms pjauti po krūmais bei
šlaituose ir kraštuose, kurių neįmanoma pasiekti su
žoliapjovėmis ant ratukų.
Tinkama prietaisui naudoti aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C
iki 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Žr. serijos numerį (firminėje lentelėje) ant sodo priežiūros įrankio
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys"
aprašytas gaminys atitinka privalomus Direktyvų
2011/65/ES, 2014/30/ES, 2006/42/EB, 2000/14/EB
reikalavimus ir jų pakeitimus bei šiuos standartus:
EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EB: garantuotas garso galios lygis 88 dB(A).
Atitikties įvertinimas atliktas pagal priedą VI.
Produkto kategorija: 33
Lietuviškai | 219
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
/ II
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading