Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 120

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 120 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
120 | Slovensky
Symptómy
Nôž sa nepohybuje
Záhradné náradie nereže
(nekosí)
Indikácia nabíjania
akumulátora trvalo svieti
Nabíjanie nie je možné
Indikačná dióda nabíjania
akumulátora nesvieti
Servisné stredisko a poradenstvo pri
používaní
www.bosch-garden.com
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok
uvádzajte láskavo bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo
uvedené na typovom štítku záhradníckeho náradia.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Likvidácia
Neodhadzujte opotrebované záhradnícke náradie, nabíjačky
ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa
musia nepoužiteľné ručné elektrické a
elektronické prístroje (elektrospotrebiče) a
podľa európskej smernice 2006/66/ES sa
musia poškodené alebo opotrebované
akumulátory/batérie zbierať separovane a treba ich dávať na
recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Možná príčina
Akumulátor je vybitý
Záhradnícke náradie je pokazené
Nôž je zlomený
Akumulátor nie je celkom nabitý
Do rezacieho taniera sa namotala tráva
Akumulátor nie je zasunutý (alebo nie je
zasunutý správne)
Kontakty akumulátora sú znečistené
Akumulátor je pokazený
Zástrčka nabíjačky nie je (nie je správne)
zasunutá do zásuvky
Akumulátor nie je zasunutý (alebo nie je
zasunutý správne)
Zásuvka, sieťová šnúra alebo nabíjačka je
poškodená
Akumulátory/batérie:
Ni-Cd: Nikel-kadmiové
Upozornenie: Tieto akumulátory obsahujú kadmium, vysoko
jedovatý ťažký kov.
Ni-MH: Nikel-metalhydridové
Zmeny vyhradené.
Odstránenie príčiny
Akumulátor nabite, pozri aj „Pokyny pre nabíjanie"
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu
Nôž nahraďte novým
Akumulátor nabite, pozri aj „Pokyny pre nabíjanie"
Odstráňte namotanú trávu
Vložte akumulátor do nabíjačky správne
Vyčistite kontakty akumulátora; napríklad
viacnásobným zasunutím a vysunutím akumu-
látora, prípadne akumulátor vymeniť za nový
Akumulátor vymeniť za nový
Zástrčku zasuňte do zásuvky (zasuňte ju celkom)
Vložte akumulátor do nabíjačky správne
Skontrolujte sieťové napätie, nabíjačku dajte
prípadne preskúšať v autorizovanej servisnej
opravovni ručného elektrického náradia Bosch
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading