Download  Print this page

Dane Techniczne - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 103 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
nie powinny obsługiwać ładowarki
bez nadzoru przez odpowiedzialną
osobę. W przeciwnym wypadku
istnieje niebezpieczeństwo, iż
urządzenie zostanie niewłaściwie
obsłużone, a także może dojść do
obrażeń.
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy
zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu
użytkowaniu elektronarzędzia.
Symbol
Znaczenie
Należy nosić rękawice ochronne
Kierunek ruchu

Dane techniczne

Akumulatorowa podkaszarka trawnikowa
Numer katalogowy
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Średnica cięcia
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003
Numer seryjny
Akumulator
Numer katalogowy
Napięcie znamionowe
Pojemność
Czas ładowania (przy rozładowanym akumulatorze)
Ładowarka
Numer katalogowy
Prąd ładowania
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003
Klasa ochrony
Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narzędzia ogrodowego. Nazwy handlowe poszczególnych modeli
narzędzi ogrodowych mogą się różnić.
Bosch Power Tools
Symbol
Znaczenie
Kierunek reakcji
Masa
Uruchomienie
Wyłączenie
Dozwolone czynności
Zabronione czynności
Słyszalny dźwięk
Osprzęt dodatkowy/części zamienne
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do ścinania trawy oraz
chwastów, rosnących pod krzewami, przy krzewach i na
krawędziach trawnika, których nie da się skosić kosiarką.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem dotyczy temperatury
otoczenia leżącej między 0 °C a 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
Zob. numer seryjny (tabliczka znamionowa) na narzędziu ogrodowym
2 607 335 533
V=
Ah
min
AL 1404
2 607 225 ...
mA
°C
0– 45
kg
Polski | 103
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
1,9
2,0
NiCd
NiCd
2 607 335 533
14,4
14,4
1,5
1,5
250
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
400
0– 45
0,4
0,4
/ II
/ II
F 016 L81 227 | (18.11.14)
26

Advertisement

Table of Contents
loading