Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 102

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 102 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
102 | Polski
Akumulator należy chronić przed
wysokimi temperaturami, np.
przed stałym nasłonecznieniem,
przed ogniem, wodą i wilgocią.
Istnieje zagrożenie wybuchem.
Nie należy doprowadzać do
zwarcia akumulatora. Istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu.
W przypadku uszkodzenia i
niewłaściwego użytkowania
akumulatora może dojść do
wydzielenia się gazów. Wywietrzyć
pomieszczenie i w razie
dolegliwości skonsultować się z
lekarzem. Gazy mogą uszkodzić
drogi oddechowe.
Akumulator należy chronić przed
wilgocią i wodą.
Akumulator należy przechowywać
wyłącznie w temperaturze od –20 °C
do 50 °C. Nie wolno pozostawiać
akumulatora np. latem w samo-
chodzie.
Otwory wentylacyjne należy
regularnie czyścić za pomocą
miękkiego, czystego i suchego
pędzelka.
Wskazówki bezpieczeństwa dla
ładowarek
Chronić ładowarkę przed
deszczem i wilgocią.
Przedostanie się wody do
ładowarki zwiększa ryzyko
porażenia prądem.
Ładować należy wyłącznie
oryginalne akumulatory
NiCd/NiMH firmy Bosch lub
akumulatory wbudowane do
produktów wyprodukowanych
F 016 L81 227 | (18.11.14)
przez firmę Bosch, o parametrach
podanych w Danych Technicznych.
Ładowanie innych akumulatorów
może spowodować pożar lub
zagrożenie wybuchem.
Ładowarkę należy utrzymywać w
czystości. Zabrudzenie może stać się
przyczyną porażenia elektrycznego.
Przed użyciem każdorazowo
sprawdzić stan ładowarki,
przewodu i wtyku. Nie używać
ładowarki w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń. Nie
otwierać samodzielnie ładowarki.
Naprawa powinna zostać
przeprowadzona wyłącznie przez
wykwalifikowany personel serwisu
przy użyciu oryginalnych części
zamiennych. Uszkodzone ładowarki,
przewody i wtyki zwiększają ryzyko
porażenia elektrycznego.
Nie korzystać z ładowarki
umieszczonej na łatwopalnym
podłożu (np. papier, tekstylia itp.)
ani w sąsiedztwie łatwopalnych
substancji. Ze względu na wzrost
temperatury ładowarki podczas
procesu ładowania istnieje
niebezpieczeństwo pożaru.
Dzieci powinny znajdować się pod
nadzorem. Tylko w ten sposób
można zagwarantować, że nie będą
się one bawiły ładowarką.
Dzieci i niepełnosprawne fizycznie,
emocjonalnie, lub psychicznie
osoby oraz inne osoby, których
doświadczenie i/lub wiedza jest
niewystarczająca, aby obsługiwać
ładowarkę przy zachowaniu
wszelkich zasad bezpieczeństwa
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading