Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 122

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 122 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
122 | Magyar
Sohase üzemeltesse a fűszegély-
nyírót hiányzó vagy megrongálódott
fedelekkel vagy biztonsági
berendezésekkel, vagy ha ezek nem
helyesen vannak felszerelve.
Használat előtt és minden ütés után
ellenőrizze a kerti kisgépet, nincs-e
elhasználódva, vagy nem
rongálódott-e meg, szükség esetén
javíttassa meg.
Ne használja a kerti kisgépet, ha
fáradt, vagy beteg, vagy alkohol,
kábítószerek vagy orvosságok hatása
alatt áll.
Viseljen hosszú, vastag nadrágot,
erős anyagból készült cipőt és
kesztyűt. Ne viseljen bő ruhát,
ékszereket, rövidnadrágot, szandált
és ne dolgozzon mezítláb. Ha hosszú
hajjal jár, kösse fel azt vállmagasság
felett, nehogy beakadjon a
berendezés mozgó részeibe.
A kerti kisgép kezeléséhez viseljen
védőszemüveget és zajtompító
fülvédőt.
Mindig szilárd alapon álljon és őrizze
meg az egyensúlyát. Ne erőltesse túl
magát.
Sohase üzemeltesse a fűszegély-
nyírót, ha személyek, mindenek előtt
gyerekek vagy háziállatok,
tartózkodnak a közvetlen közelében.
A más személyek által elszenvedett
balesetekért, illetve a más
tulajdonában keletkezett károkért a
kezelő vagy felhasználó felel.
Varjon, amig a forgó kés teljesen leáll,
mielőtt hozzáérne. A kés a
berendezés kikapcsolása utan egy
F 016 L81 227 | (18.11.14)
ideig még tovább forog és
sérüléseket okozhat.
Csak nappali fénynél vagy jó
mesterséges megvilágitás mellett
dolgozzon.
Rossz időjárási viszonyok esetén, és
főleg ha vihar készül, ne dolgozzon a
fűszegély-nyíróval.
Ha a fűszegély-nyírót nedves fűben
használja, ez csökkenti a
munkateljesítményt.
Kapcsolja ki a fűszegély-nyírót,
amikor azt a megmunkálandó
felülethez szállítja, vagy onnan
elszállítja.
A kerti kisgépet csak akkor kapcsolja
be, ha a kezei és lábai elegendő
távolságban vannak a vágókéstől.
Sohase jöjjön a kezével vagy a lábával
a forgó vágóelemek közelébe.
A kés kicserélése előtt távolítsa el az
akkumulátort.
Ehhez a fűszegély-nyíróhoz sohase
használjon fémből készült
vágóelemeket.
Rendszeresen ellenőrizze és tartsa
karban a fűszegély-nyírót.
A fűszegély-nyírót csak erre
feljogosított javítóműhelyekben
szabad javíttatni.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a
szellőzőnyilások szabadon
maradjanak a fűmaradványoktól.
Távolítsa el az akkumulátort:
– minden esetben, ha a kerti kisgépet
bizonyos időre felügyelet nélkül
hagyja
– a kés kicserélése előtt
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading