Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 80 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
80 | Suomi
Tekniset tiedot
Akkuviimeistelyleikkuri
Tuotenumero
Tyhjäkäyntikierrosluku
Leikkaushalkaisija
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003
Sarjanumero
Akku
Tuotenumero
Nimellisjännite
Kapasiteetti
Latausaika (akku purkautunut)
Latauslaite
Tuotenumero
Latausvirta
Sallittu latauslämpötila-alue
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003
Suojausluokka
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 50636-2-91 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: äänen paineta-
so 72 dB(A); äänen tehotaso 94 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot a
(kolmen suunnan vektorisumma) ja
h
epävarmuus K mitattuna EN 60335 mukaan:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa "Tekni-
set tiedot" kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EY, 2000/14/EY kaikkia asiaankuu-
luvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyjä muutoksia ja on seu-
raavien standardien mukainen: EN 60335-1,
EN 50636-2-91.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 88 dB(A). Yhteensopi-
vuuden arviointimenetelmä liitteen VI mukaan.
Tuotelaji: 33
Nimetty tarkastusasema:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
F 016 L81 227 | (18.11.14)
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Katso sarjanumero puutarhalaitteen tyyppikilvestä
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Asennus ja käyttö
 Jos suojus ja runko on liitetty yhteen, niitä ei enää saa
irrottaa toisistaan.
Tarkista ennen käyttöä, että suojuksen kiinnitysruuvi on tiu-
kasti kiinni.
Tarkista rungon oikea kiinnitys ennen käyttöä.
Tehtävä
Vakiovarusteet
Putkien yhdistäminen
Suojuksen asennus
Terän vaihto
Akun lataus
Akun asennus ja irrotus
Käynnistys ja pysäytys
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
/ II
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Kuva
Sivu
1
223
2
223
3
224
4
224
5
224
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading