Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 125

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 125 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Ne üzemeltesse a töltőkészüléket
könnyen gyulladó alátéten (például
papíron, textilanyagokon, stb.)
illetve gyúlékony környezetben. A
töltőkészülék a töltési folyamat során
felmelegszik, ennek következtében
tűzveszély áll fenn.
Ügyeljen a gyerekekre. Ez
biztosítja, hogy a gyerekek ne
játszhassanak a töltőkészülékkel.
Ezt a töltőkészüléket gyerekek és
olyan személyek nem
használhatják, akik a fizikai,
érzékelési, vagy értelmi
képességeik miatt, vagy a
tapaszatalatok vagy megfelelő
ismeretek hiányában nem képesek
a töltőkészüléket biztonságosan
használni, kivéve ha az ilyen
személyekre a biztonságukért
felelős más személy felügyel, vagy
utasításokat ad arra, hogyan kell
használni a töltőkészüléket.
Ellenkező esetben hibás kezelés és
sérülések veszélye áll fenn.
Műszaki adatok
Akkumulátoros fűszegély-nyíró
Cikkszám
Üresjárati fordulatszám
Vágási átmérő
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003" (2003/01
EPTA-eljárás) szerint
Gyári szám
Kérjük vegye figyelembe a kerti kisgép típustábláján található alkatrészszámot. Egyes kerti kisgépeknek több különböző kereskedelmi megnevezése
is lehet.
Bosch Power Tools
Jelképes ábrák
Az ezt követő jelmagyarázat a Használati útmutató
elolvasásának és megértésének megkönnyítésére szolgál.
Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A
szimbólumok helyes értelmezése segítségére lehet a kerti
kisgép jobb és biztonságosabb használatában.
Jel
Magyarázat
Viseljen védőkesztyűt
Mozgásirány
A reakció iránya
Tömeg
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Megendedett tevékenység
Tilos tevékenység
Hallható zaj
Tartozékok/pótalkatrészek
Rendeltetésszerű használat
A készülék a bokrok alatt, lejtőkön és széleken történő fű- és
gyomnyírásra szolgál, ahol ezekhez egy fűnyírógéppel nem
lehet hozzáférni.
A rendeltetésszerű használat egy 0 °C és 40 °C közötti
környezeti hőmérsékletre vonatkozik.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
perc
9 500
cm
kg
Lásd a kerti kisgépen elhelyezett gyári számot (típustábla)
Magyar | 125
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
1,9
2,0
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading