Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 162

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 162 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
162 | Română
Detectarea defecţiunilor
d.c.
Simptome
Apărătoarea nu poate fi trasă
peste discul de tăiere
Trimerul de gazon nu
funcţionează
Trimerul de gazon funcţionează
cu întreruperi
Vibraţii/zgomote puternice
Durata de tăiere la o încărcare a
acumulatorului este prea
scurtă
Cuţitul nu se mişcă
Scula electrică de grădină nu
taie
Indicatorul de încărcare a
acumulatorului luminează
continuu
Nu este posibilă încărcarea
Indicatorul de încărcare a
acumulatorului nu luminează
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Cauză posibilă
Montare greşită
Acumulator descărcat
Acumulatorul este prea rece/prea
fierbinte
Cablajul intern al sculei electrice de
grădină este defect
Întrerupătorul pornit/oprit defect
Scula electrică de grădină este defectă
Cuţitul s-a rupt
Acumulatorul nu a fost utilizat un timp mai
îndelungat sau a fost folosit numai pentru
scurt timp
Iarba este prea înaltă
Acumulatorul este uzat
Acumulator descărcat
Scula electrică de grădină este defectă
Cuţitul s-a rupt
Acumulatorul nu este încărcat complet
În discul de tăiere s-a încâlcit iarbă
Acumulatorul nu este montat (corect)
Contactele acumulatorului sunt murdare
Acumulator defect
Ştecherul încărcătorului nu este introdus
(corect) în priza de curent
Acumulatorul nu este montat (corect)
Priza de curent, cablul de alimentare sau
încărcătorul sunt defecte
Remediere
Îndepărtaţi discul de tăiere şi montaţi din nou
apărătoarea, vezi şi „Montare"
Încărcaţi acumulatorul, vezi şi indicaţiile privind
încărcarea
Lăsaţi acumulatorul să se încălzească/răcească
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzări
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzări
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzări
Schimbaţi cuţitul
Încărcaţi acumulatorul la capacitatea nominală,
vezi şi indicaţiile privind încărcarea
Tăiaţi progresiv
Înlocuiţi acumulatorul
Încărcaţi acumulatorul, vezi şi indicaţiile privind
încărcarea
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzări
Schimbaţi cuţitul
Încărcaţi acumulatorul, vezi şi indicaţiile privind
încărcarea
Îndepărtaţi iarba încâlcită
Montaţi corect acumulatorul în încărcător
Curăţaţi contactele acumulatorului; de ex. intro-
ducând şi extrăgând de mai multe ori acumula-
torul, dacă este cazul înlocuiţi acumulatorul
Înlocuiţi acumulatorul
Introduceţi (complet) ştecherul în priza de curent
Montaţi corect acumulatorul în încărcător
Verificaţi tensiunea reţelei, dacă este cazul
duceţi încărcătorul pentru verificare la un centru
autorizat de service şi asistenţă tehnică post-
vânzări pentru scule electrice Bosch
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading