Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 168

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 168 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
168 | Eesti
Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montaaž
 Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Höövlitera valik
Elektriline tööriist võib olla varustatud erinevate höövlitera-
dega.
Ümberseadistuskomplektide (lisatarvik) abil võib olenevalt
elektrilise tööriista põhivarustusest kasutada mõlemat tüüpi
höövlitera (HSS- või HM/TC-höövlitera).
Tera vahetamisel vahetage alati välja mõlemad höövliterad,
kuna vastasel juhul tekitab massi tasakaalustamatus vibrat-
siooni ja elektrilise tööriista kasutusiga võib lüheneda.
HSS-höövliterade vahetamine
 Höövlitera vahetamisel olge ettevaatlik! Ärge võtke
kinni höövlitera lõikeservadest. Teravad lõikeservad
võivad Teid vigastada.
Höövlitera mahavõtmine (vt jooniseid A – C)
– Höövliterade vahetamiseks keerake höövlitera pead 13 se-
ni, kuni kinnitushaarats 12 on paralleelselt höövlitallaga 8.
– Keerake 3 kinnituskruvi 11 Torx-võtmega 10 välja ja ee-
maldage kinnitushaarats 12.
– Lükake hoidekaar 16 koos höövliteraga 15 tera peast 13
või juhtsoonest 14 välja.
– Keerake tera pead 180° ja võtke maha 2. höövlitera.
Märkus: Enne höövliterade vahetamist või teritamist eemal-
dage hoidekaar 16, selleks keerake lahti kinnituskruvi 17.
HSS-höövlitera teritamine (vt joonist D)
Teritusseadise 18 (lisatarvik) ja standardse terituskivi abil
saate kulunud või nürisid HSS-höövliterasid teritada.
Asetage mõlemad höövliterad teritusseadisesse ja kinnitage
tiibkruviga. Veenduge, et mõlemad höövliterad on lõpuni sis-
se lükatud.
Juhtige teritusseadisesse asetatud höövliterasid ühtlaselt ja
kerge survega üle terituskivi.
Märkus: Höövliterasid võib teritada maksimaalselt 6 mm võr-
ra minimaallaiusele 23 mm. Seejärel tuleb mõlemad höövlite-
rad välja vahetada.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Höövlitera paigaldus (vt jooniseid E – F)
Enne uute või teritatud höövliterade paigaldamist puhastage
tera pea 13 ning vajaduse korral höövlitera 15 ja hoidekaar
16. Tugevasti vaiguga kattunud höövliterasid puhastage piiri-
tuse või petrooleumiga.
Märkus: Uutel või teritatud höövliteradel tuleb enne paigalda-
mist alati välja reguleerida õige kõrgus.
Höövliterade kõrguse reguleerimiseks on ette nähtud regulee-
rimiskaliiber 19 (lisatarvik). Asetage höövlitera 15 ja hoide-
kaar 16 reguleerimiskaliibrile. Veenduge, et hoidekaar 16
haakub selleks ette nähtud soonde. Suruge höövlitera 15 vas-
tu piirikut ja fikseerige hoidekaar 16 selles asendis kinnitus-
kruviga 17. Seeläbi reguleeritakse automaatselt välja õige
kõrgus.
Höövlitera tuleb paigaldada ja joondada tsentreeritult hööv-
litalla 8 suhtes. Seejärel keerake 3 kinnituskruvi 11 Torx-võt-
mega 10 kinni. Seejuures pidage kinni kinnitushaaratsil 12
näidatud järjekorrast ().
Märkus: Enne töölerakendamist kontrollige, kas kinnituskru-
vid 11 on tugevasti kinni keeratud. Keerake tera pead 13 käe-
ga ühe ringi ulatuses ja veenduge, et höövlitera ei puutu mille-
gi vastu.
HM/TC-höövlitera vahetamine
 Höövlitera vahetamisel olge ettevaatlik! Ärge võtke
kinni höövlitera lõikeservadest. Teravad lõikeservad
võivad Teid vigastada.
Kasutage üksnes Boschi originaal-HM/TC-höövliterasid.
Kõvametallist (HM/TC) höövliteradel on 2 poolt ja neid terasid
saab keerata. Kui tera mõlemad pooled on nürid, tuleb höövli-
terad 20 välja vahetada. HM/TC-höövlitera ei tohi teritada.
Höövlitera mahavõtmine (vt jooniseid G – H)
– Höövliterade keeramiseks või vahetamiseks keerake hööv-
litera pead 13 seni, kuni kinnitushaarats 12 on paralleel-
selt höövlitallaga 8.
– Keerake 3 kinnituskruvi 11 Torx-võtmega 10 ca 1 – 2
pöörde ulatuses lahti. Kinnitushaaratsit 12 ei ole vaja ma-
ha võtta.
– Keerake tera pead pisut ja lükake höövlitera 20 puidutüki
abil tera peast 13 välja.
– Keerake tera pead 180° ja võtke maha 2. höövlitera.
Höövlitera paigaldus (vt jooniseid I – J)
Höövlitera juhtsoon tagab tera vahetamisel või pööramisel
alati ühesuguse kõrguse.
Vajaduse korral puhastage tera kinnituskohta tera peas 13 ja
höövlitera 20.
Höövlitera paigaldamisel veenduge, et tera paikneb korrekt-
selt tera pea 13 juhikus.
Höövlitera tuleb paigaldada ja joondada tsentreeritult hööv-
litalla 8 suhtes. Seejärel keerake 3 kinnituskruvi 11 Torx-võt-
mega 10 kinni. Seejuures pidage kinni kinnitushaaratsil 12
näidatud järjekorrast ().
Märkus: Enne töölerakendamist kontrollige, kas kinnituskru-
vid 11 on tugevasti kinni keeratud. Keerake tera pead 13 käe-
ga ühe ringi ulatuses ja veenduge, et höövlitera ei puutu mille-
gi vastu.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional