Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 120

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 120 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
120 | Українська
Дотримуйтеся при цьому вказаної на затискній колодці 12
послідовності затягнення ().
Вказівка: Перед експлуатацією перевірте міцність
затягнення кріпильних гвинтів 11. Проверніть ножову
головку 13 рукою і переконайтеся, що стругальні ножі
ніде зачіплюються.
Використання комплектів для
переобладнання
Переобладнання з ножів з високопродуктивної
швидкорізальної сталі на твердосплавні ножі (HM/TC)
За допомогою комплекту для переобладнання
2 607 001 399 (див. приладдя) можна переобладнати
рубанки, оснащені стругальними ножами з
високопродуктивної швидкорізальної сталі,
твердосплавними стругальними ножами (HM/TC).
– Відпустіть та зніміть затискну колодку 12.
– Вийміть затискну скобу 16 разом зі стругальним ножем
15 з ножової головки 13 або з напрямного паза 14.
– Встроміть комплект для переобладнання
2 607 001 399 в напрямний паз 14.
– Надіньте затискну колодку 12 і вкрутіть кріпильні
гвинти 11, але поки що не затягуйте їх міцно.
– Встроміть твердосплавний стругальний ніж (HM/TC)
збоку в кріплення.
– Стругальний ніж потрібно монтувати і виставляти
посередині підошви рубанка 8. Насамкінець міцно
затягніть 3 кріпильні гвинти 11 ключем Torx 10.
Дотримуйтеся при цьому вказаної на затискній колодці
12 послідовності затягнення ().
Переобладнання з твердосплавних ножів (HM/TC) на
ножі з високопродуктивної швидкорізальної сталі
За допомогою комплекту для переобладнання
2 607 001 398 (див. приладдя) можна переобладнати
рубанки, оснащені твердосплавними стругальними
ножами (HM/TC), стругальними ножами з
високопродуктивної швидкорізальної сталі.
– Викрутіть 3 кріпильних гвинта 11 за допомогою ключа
Torx 10 і зніміть затискну колодку 12.
– Вийміть затискну скобу 16 разом зі стругальним ножем
15 з ножової головки 13 або з напрямного паза 14.
– Встроміть комплект для переобладнання
2 607 001 398 в напрямний паз 14 і виставте комплект
посередині підошви рубанка 8.
– Надіньте затискну колодку 12 і міцно затягніть 3
кріпильні гвинти 11 ключем Torx 10. Дотримуйтеся при
цьому вказаної на затискній колодці 12 послідовності
затягнення ().
Відсмоктування пилу/тирси/стружки
 Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових покрить,
що містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і
металу, може бути небезпечним для здоров'я.
Торкання або вдихання пилу може викликати у Вас або
у осіб, що знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або
захворювання дихальних шляхів.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Певні види пилу, як напр., дубовий або буковий пил,
вважаються канцерогенними, особливо в сполученні з
добавками для обробки деревини (хромат, засоби для
захисту деревини). Матеріали, що містять азбест,
дозволяється обробляти лише спеціалістам.
– За можливістю використовуйте придатний для
матеріалу відсмоктувальний пристрій.
– Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
– Рекомендується вдягати респіраторну маску з
фільтром класу P2.
Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних
матеріалів, що діють у Вашій країні.
Регулярно очищуйте викидач тирси 3. Щоб прочистити
забитий викидач тирси, використовуйте відповідний
засіб, напр., шматок деревини, стиснуте повітря тощо.
 Не заводьте руки у викидач стружки. Ви можете
поранитися деталями, що обертаються.
Для забезпечення оптимального відсмоктування завжди
використовуйте зовнішній відсмоктувальний пристрій або
пилозбірний мішок/мішок для стружки.
Робота
Режими роботи
Регулювання глибини різання
За допомогою поворотної кнопки 2 глибину різання
можна плавно регулювати в діапазоні 0–2,6 мм по шкалі
глибини різання 1 (поділка шкали = 0,1 мм).
Паркувальний башмак (див. мал. N)
Паркувальний башмак 29 дозволяє покласти
електроприлад одразу після роботи без небезпеки
пошкодження оброблюваної деталі або стругального
ножа. Під час роботи паркувальний башмак 29
піднімається угору, а задня частина підошви рубанка 8
розблоковується.
Початок роботи
 Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела
струму повинна відповідати значенню, що
зазначене на табличці з характеристиками
електроприладу. Електроприлад, що розрахований
на напругу 230 В, може працювати також і при
220 В.
Вмикання/вимикання
З міркувань заощадження електроенергії вмикайте
електроінструмент лише тоді, коли Ви збираєтесь
користуватися ним.
Щоб увімкнути електроприлад, натисніть на вимикач 5 і
тримайте його натиснутим.
Щоб зафіксувати натиснутий вимикач 5, натисніть на
кнопку фіксації 4.
Щоб вимкнути електроприлад, відпустіть вимикач 5 або,
якщо він зафіксований кнопкою фіксації 4, коротко
натисніть на вимикач 5 та знову відпустіть його.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional