Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 117

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 117 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим
вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути
або вимкнути, є небезпечним і його треба
відремонтувати.
 Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі,
міняти приладдя або ховати прилад, витягніть
штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну
батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки
зменшують ризик випадкового запуску приладу.
 Ховайте електроприлади, якими Ви саме не
користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте
користуватися електроприладом особам, що не
знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У
разі застосування недосвідченими особами прилади
несуть в собі небезпеку.
 Старанно доглядайте за електроприладом.
Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу
бездоганно працювали та не заїдали, не були
пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб
це могло вплинути на функціонування
електроприладу. Пошкоджені деталі треба
відремонтувати, перш ніж користуватися ними
знов. Велика кількість нещасних випадків
спричиняється поганим доглядом за
електроприладами.
 Тримайте різальні інструменти нагостреними та в
чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з
гострим різальним краєм менше застряють та легші в
експлуатації.
 Використовуйте електроприлад, приладдя до нього,
робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок.
Беріть до уваги при цьому умови роботи та спе-
цифіку виконуваної роботи. Використання
електроприладів для робіт, для яких вони не
передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
Сервіс
 Віддавайте свій прилад на ремонт лише
кваліфікованим фахівцям та лише з використанням
оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність
приладу на довгий час.
Вказівки з техніки безпеки для рубанків
 Перш ніж покласти електроприлад, зачекайте, поки
ножовий вал не зупиниться. Відкритий ножовий вал,
що обертається, може застрягти у поверхні і призвести
до втрати контролю, а також до серйозних травм.
 Завжди тримайте електроприлад за ізольовані
рукоятки, оскільки ножовий вал може зачепити
власний шнур живлення. Зачеплення проводки, що
знаходиться під напругою, може заряджувати також і
металеві частини електроінструмента та призводити до
удару електричним струмом.
 Закріпляйте і фіксуйте заготовку на стабільній
поверхні за допомогою струбцини або іншим чином.
Якщо Ви будете тримати заготовку рукою або
притискувати до себе, це не забезпечить достатньої
стабільності, що може призвести до втрати контролю.
Bosch Power Tools
 Для знаходження захованих в стіні труб або
електропроводки користуйтеся придатними
приладами або зверніться в місцеве підприємство
електро-, газо- і водопостачання. Зачеплення
електропроводки може призводити до пожежі та
ураження електричним струмом. Зачеплення газової
труби може призводити до вибуху. Зачеплення
водопроводної труби може завдати шкоду
матеріальним цінностям або призвести до ураження
електричним струмом.
 Не заводьте руки у викидач стружки. Ви можете
поранитися деталями, що обертаються.
 Підводьте електроприлад до оброблюваної деталі
тільки увімкнутим. При застряванні електроприладу в
оброблюваній деталі існує небезпека відскакування.
 Під час роботи завжди тримайте рубанок так, щоб
його підошва прилягала поверхнею до
оброблюваного матеріалу. В противному разі
рубанок може перекоситися і призвести до поранення.
 Ні в якому разі не стругайте на металевих
предметах, цвяхах або гвинтах/шурупах. Це може
пошкодити ніж і ножовий вал і призвести до збільшеної
вібрації.
Опис продукту і послуг
Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок
може призвести до ураження електричним
струмом, пожежі та/або серйозних травм.
Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням приладу і
тримайте її перед собою увесь час, коли будете читати
інструкцію.
Призначення приладу
Електроприлад призначений для стругання на опорі
матеріалів з деревини, напр., балок і дошок. Він також
придатний для скошування країв і для фальцювання.
Зображені компоненти
Нумерація зображених компонентів посилається на
зображення електроприладу на сторінці з малюнком.
1 Шкала глибини різання
2 Поворотна кнопка для регулювання глибини різання
(з ізольованою поверхнею)
3 Викидач тирси
4 Кнопка фіксації вимикача
5 Вимикач
6 Гвинт до кришки паса
7 Кришка паса
8 Підошва рубанка
9 V-подібні пази
10 Ключ Torx
11 Кріпильний гвинт для затискної колодки
12 Затискна колодка
Українська | 117
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional