Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 128

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 128 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
128 | Қaзақша
Электр құралын өшіру үшін, қосқыш/өшіргішті 5 жіберіңіз
немесе құлыптау пернесімен 4 құлыптанған болса,
қосқыш/өшіргішті 5 қысқа уақыт басып жіберіңіз.
Пайдалану нұсқаулары
 Барлық жұмыстардан алдын электр құралының
желілік айырын розеткадан шығарыңыз.
Жонғы әдісі (N суретін қараңыз)
Қажетті жоңқалау тереңдігін реттеп электр құралын жонғы
табандығының 8 алғы бөлігімен дайындамаға қарай
қойыңыз.
 Электр құралды дайындамаға тек қосулы ретте
апарыңыз. Әйтпесе алмалы-салмалы аспап
дайындамаға ілінсе кері соғу қауіпі пайда болады.
Электр құралын қосып бір қалыпты ретте өңделетін беттің
үстінен жылжытыңыз.
Жоғары сапалы жонуға жету үшін аздап жылжытып жонғы
табандығын орташа күшпен басыңыз.
Берік ағаш сияқты қатты материалдарды өңдеу және
максималды жонғы енін қолдануда кіші жоңқалау
тереңдігін орнатып, жонғыны жылжыту жылдамдығын
азайтыңыз.
Шамадан тыс жылдамдықпен жылжыту бет өңдеу сапасын
төмендетіп, жоңқа шығатын жерді жылдам бітейді.
Тек өткір жонғы пышақтары дұрыс кесу сапасын
қамтамасыз етіп электр құралын сақтайды.
Орнатылған сақтайтын башмак 29 дайындаманың кез
келген жайында тоқтаған жонғы әдісін жалғастыруға
мүмкіндік береді:
– Электр құралын төменге қисатылған сақтайтын
башмакпен дайындаманың қайта өңделетін жайына
қойыңыз.
– Электр құралын қосыңыз.
– Алдыңғы жонғы табандығына басып, электр құралын
жай алға жылжытыңыз (). Сонда сақтайтын башмак
жоғарыға қисайтылып (), жонғы табандығының артқы
бөлігі дайындамаға қайта жатады.
– Электр құралын бір қалыпта өңделетін бет үстімен
жылжытыңыз ().
Қырлардың жүздерін кесу (O суретін қараңыз)
Алдыңғы жонғы табандығының V-ойықтары дайындама
қырларының жүздерін жылдам кесуге мүмкіндік береді.
Керекті жүз еніне сәйкес V-ойығын пайдаланыңыз. Бұл
үшін жонғыны V-ойығымен дайындама қырына қойып
үстінен жылжытыңыз.
Пайдаланатын
ойық
ешқандай
кіші
орташа
үлкен
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Бағыттайтын/бұрыш планкасымен жоңқалау
(K – M суреттеріне қараңыз)
Бағыттайтын планканы 21 немесе бұрыш планкасын 25
бектіткіш бұрандамен 24 электр құралында орнатыңыз.
Пайдалануға байланысты ою тереңдігі планкасын 28
бекіткіш бұрандаларымен 27 электр құралында
орнатыңыз.
Бекіту сомынын 23 босатып шкала 22 бойынша қажетті
ойық енін орнатыңыз. Бекіту сомынын 23 қайта бұрап
қойыңыз.
Қажетті ойық тереңдігін ою тереңдігі планкасымен 28
сәйкес ретте орнатыңыз.
Жоңқалау әдісін бірнеше рет орындап керекті ою
тереңдігіне жетіңіз. Жонғыны қажетті шеткі қысыммен
басқарыңыз.
Бұрыш планкасын қисайту
Техникалық күтім және қызмет
Қызмет көрсету және тазалау
 Барлық жұмыстардан алдын электр құралының
желілік айырын розеткадан шығарыңыз.
 Дұрыс және сенімді істеу үшін электр құралмен
желдеткіш тесікті таза ұстаңыз.
Сақтайтын башмакты 29 бос ұстап оны жүйелі түрде
тазалаңыз.
Сырғанайтын контакт тозған болса, электр құралы өзі
өшеді. Электр құралына техникалық қызмет көрсету үшін
клиенттер қызметіне жіберілуі қажет,
мекенжайын"Тұтынушыға қызмет көрсету және
пайдалану кеңестері" бөлімінде көріңіз.
Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса,
қауіпсіздіктің төмендеуіне жол бермес үшін алмастыруды
тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының
авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету
орталықтарында орындаңыз.
Қозғалтқыш белдікті алмастыру
(P – Q суреттерін қараңыз)
Көлем a (мм)
6 бұрандасын шығарып белдік қаптамасын 7 шешіңіз.
Тозған қозғалтқыш белдігін 30 алып қойыңыз.
0 – 4
Жаңа қозғалтқыш белдігін 30 орнатудан алдын 31 мен 32
2 – 6
екі белдік дөңгелегін тазалаңыз.
4 – 9
Жаңа қозғалтқыш белдігін 30 алдымен кіші белдік
6 – 10
дөңгелегіне 32 салып 30 қозғалтқыш белдігін қолмен
бұрап үлкен белдік дөңгелегіне 31 салыңыз.
30 қозғалтқыш белдігі 31 немесе 32 белдік дөңгелегінің
ұзындық ойықтарында дәл жүргеніне көз жеткізіңіз.
Белдік қаптамасын 7 орнатып 6 бұрандасын тартып
бекітіңіз.
Ойық және беттерді
қисайтуда қажетті қисайту
бұрышын бұрыш
реттеуішімен 26
орнатыңыз.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional