Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 82 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
82 | Türkçe
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan
önce her defasında fişi prizden çekin.
Planya işlemi (Bakınız: Şekil N)
İstediğiniz talaş derinliğini ayarlayın ve elektrikli el aletinin
planya tabanını 8 iş parçasına dayayın.
 Aleti daima çalışır durumda iş parçasına temas ettirin.
Aksi takdirde dişler iş parçasına takılabilir ve geri tepme
kuvveti oluşabilir.
Elektrikli el aletini açın ve eşit itme kuvveti ile işlenecek yüzey-
de hareket ettirin.
Yüksek kaliteli yüzey elde edebilmek için düşük itme kuvveti
ile çalışın ve daima planya tabanının ortasına bastırma kuvveti
uygulayın.
Sert ahşap gibi sert malzemeleri işlerken veya maksimum
planya genişliğinden tam olarak yararlanabilmek için sadece
küçük talaş derinliği ayarlayın ve gerektiğinde itme kuvvetini
düşürün.
Aşırı itme kuvveti üst yüzey kalitesini düşürür ve talaş atma ye-
rinin daha çabuk tıkanmasına neden olur.
Sadece keskin planya bıçakları iyi bir kesme performansı sağ-
lar ve elektrikli el aletini korurlar.
Alete entegre park pabucu 29 iş parçasının herhangi bir yerin-
de işe ara verildiğinde aynı yerden planya işleminin sürdürül-
mesine olanak sağlar:
– Park pabucunu aşağı indirin ve elektrikli el aletini işin de-
vam edeceği yere yerleştirin.
– Elektrikli el aletini çalıştırın.
– Bastırma kuvvetini ön planya tabanına kaydırın ve elektrikli
el aletini yavaşça öne çekin (). Bu işlem sonunda park
pabucu yukarı kalkar () ve planya tabanının arka kısmı
tekrar iş parçası üzerine dayanır.
– Elektrikli el aletini eşit itme kuvveti ile iş parçası yüzeyinde
hareket ettirin ().
Kenar tıraşlama (Bakınız: Şekil O)
Ön planya tabanında bulunan V-oluklar iş parçasının kenarla-
rının hızla ve kolayca tıraşlanmasına olanak sağlar. İlgili V-olu-
ğu istediğiniz tıraşlama genişliğinde kullanın. Bunu yapmak
için V-oluğu iş parçası kenarına yerleştirin ve bu kenar boyun-
ca planyayı hareket ettirin.
Kullanılan oluk
Yok
Küçük
Orta
Büyük
Paralellik ve açı mesnedi ile planya
(Bakınz: Şekiller K – M)
Paralellik mesnedini 21 veya açı mesnedini 25 tespit vidası
24 ile elektrikli el aletine takın. Yaptığınız işe uygun oluk derin-
liği mesnedini 28 tespit vidası 27 ile elektrikli el aletine takın.
Tespit somununu 23 gevşetin ve skalada 22 istediğiniz oluk
genişliğini ayarlayın. Tespit somununu 23 tekrar sıkın.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
İstiğiniz oluk derinliğini oluk derinliği mesnedine 28 uygun
olarak ayarlayın.
İstediğiniz oluk derinliğine ulaşılıncaya kadar planya işlemini
tekrarlayın. Planyayı yandan kuvvet uygulayarak hareket etti-
rin.
Açı mesnedi ile açılandırma
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan
önce her defasında fişi prizden çekin.
 İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve ha-
valandırma deliklerini daima temiz tutun.
Park pabucunu 29 serbest hareket edebilir durumda tutun ve
düzenli aralıklarla temizleyin.
Kömür fırçalar yıprandığında elektrikli el aleti otomatik olarak
kapanır. Bu durumda elektrikli el aleti bakım için müşteri ser-
visine yollanmalıdır; adresler için "Müşteri hizmeti ve uygula-
ma danışmanlığı" bölümüne bakın.
Yedek bağlantı kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeye düş-
memesi için Bosch'tan veya yetkili bir servisten temin edilme-
lidir.
Tahrik kayışının değiştirilmesi (Bakınız: Şekiller P – Q)
Vidayı 6 sökün ve kayış muhafazasını 7 alın. Daha sonra aşın-
mış tahrik kayışını 30 çıkarın.
Yeni bir tahrik kayışı 30 takmadan önce her iki kayış çarkını da
31 ve 32 temizleyin.
Yeni tahrik kayışını 30 önce küçük çarka 32 yerleştirin ve da-
ha sonra kayışı 30 elle çevirerek büyük çarka 31 yerleştirin.
Tahrik kayışının 30 kayış tekerleklerinin 31 veya 32 uzunla-
masına oluklarına tam olarak oturmalarına ve hareket etmele-
rine dikkat edin.
Ölçü a (mm)
Tahrik kayışı muhafazasını 7 yerine yerleştirin ve vidayı 6
0 – 4
sıkın.
2 – 6
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
4 – 9
6 – 10
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip eti-
keti üzerindeki 10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.
Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek
parçaları 7 yıl hazır tutar.
Oluklarda ve yüzeylerde ge-
rekli eğim açısını açı ayar ter-
tibatı 26 ile ayarlayın.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional