Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 46 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
46 | Nederlands
Product- en vermogensbeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met vaste
steun schaven van houtmaterialen zoals balken en planken.
Het is ook geschikt voor het afschuinen van randen en voor
het schaven van sponningen.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Spaandiepteschaalverdeling
2 Draaiknop voor spaandiepte-instelling
(geïsoleerd greepvlak)
3 Spaanafvoer
4 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar
5 Aan/uit-schakelaar
6 Schroef voor riemafscherming
7 Riemafscherming
8 Schaafzool
9 V-groeven
10 Torx-sleutel
11 Bevestigingsschroef voor klembek
12 Klembek
13 Meskop
14 Geleidingsgroef voor schaafmes
15 HSS-schaafmes
16 Bevestigingsbeugel HSS-schaafmes
17 Bevestigingsschroef voor bevestigingsbeugel
HSS-schaafmes
18 Slijpvoorziening voor HSS-schaafmessen
19 Instelmal voor HSS-schaafmessen
20 HM/TC-schaafmes*
21 Parallelgeleider
22 Schaalverdeling voor sponningbreedte
23 Vaststelmoer voor instelling sponningbreedte
24 Bevestigingsschroef voor parallel- en verstekgeleider
25 Verstekgeleider*
26 Vaststelmoer voor verstekinstelling*
27 Bevestigingsschroef voor sponningdiepteaanslag*
28 Sponningdiepteaanslag*
29 Parkeerschoen
30 Aandrijfriem
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
31 Groot riemwiel
32 Klein riemwiel
33 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Schaafmachine
Productnummer
Opgenomen vermogen
Onbelast toerental
Spaandiepte
Sponningdiepte
Max. schaafbreedte
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01:2014
Isolatieklasse
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.
Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens
EN 60745-2-14.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend: geluidsdrukniveau 86 dB(A); geluidsvermogen-
niveau 97 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden a
(vectorsom van drie richtingen) en
h
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional