Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 122

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 122 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
122 | Українська
Сервіс та надання консультацій щодо
використання продукції
Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно
ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу.
Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна
знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Команда співробітників Bosch з надання консультацій
щодо використання продукції із задоволенням відповість
на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя
до неї.
При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин,
будь ласка, зазначайте 10-значний номер для
замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту
здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача
на території всіх країн лише у фірмових або
авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції
небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки
для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження
контрафактної продукції переслідується за Законом в
адміністративному і кримінальному порядку.
Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень
зазначена в Національному гарантійному талоні.
Утилізація
Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на
екологічно чисту повторну переробку.
Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!
Лише для країн ЄС:
Відповідно до європейської директиви
2012/19/EU про відпрацьовані електро- і
електронні прилади і її перетворення в
національному законодавстві електро-
прилади, що вийшли з вживання, повинні
здаватися окремо і утилізуватися еколо-
гічно чистим способом.
Можливі зміни.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional