Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 106

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 106 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
106 | Magyar
Munkavégzési tanácsok
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.
A gyalulási folyamat (lásd az „N" ábrát)
Állítsa be a kívánt fogásmélységet és tegye fel az elektromos
kéziszerszámot a 8 gyalútalp első részével a munkadarabra.
 Az elektromos kéziszerszámot csak bekapcsolt állapot-
ban vezesse rá a megmunkálásra kerülő munkadarab-
ra. Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha
a betétszerszám beékelődik a munkadarabba.
Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot és egyenletes elő-
tolással vezesse végig a megmunkálásra kerülő felületen.
Csúcsminőségű felületek létrehozásához használjon kis előto-
lást és a kezével a gyalutalp közepére irányuló nyomással dol-
gozzon.
Kemény anyagok (pl. keményfa) megmunkálásakor, valamint
a teljes gyaluszélesség kihasználása esetén csak kis fogás-
mélységet használjon és szükség esetén csökkentse a gyalulá-
si előtolást.
A túl nagy előtolás ronthatja a felület minőségét és a forgács-
kivető gyors eldugulásához vezethet.
Jó vágási teljesítményt elérni, és az elektromos kéziszerszá-
mot emellett kíméletesen használni csak éles gyalúkésekkel
lehet.
A beépített 29 parkoló talp segítségével az egyszer megszakí-
tott gyalulási munkamenetet a munkadarab tetszőleges ré-
szén továbbfolytathatja:
– Tegye fel az elektromos kéziszerszámot - lehajtott parkoló
talppal - arra a pontra, ahol a munkadarab megmunkálását
folytatni akarja.
– Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
– Helyezze át a nyomást az első gyalutalpra és tolja lassan
előre az elektromos kéziszerszámot (). Ekkor a parkoló
talp felemelkedik (), úgy hogy a gyalutalp hátsó része is-
mét felfekszik a munkadarabra.
– Egyenletes előtolással vezesse végig a megmunkálásra ke-
rülő felületen az elektromos kéziszerszámot ().
Élek leélezése (lásd az „O" ábrát)
Az első gyalutalpban található V-hornyok segítségével a mun-
kadarabok élei egyszerűen és gyorsan leélezhetők. Használja
a kívánt peremszélességnek megfelelő V-hornyot. Tegye eh-
hez fel a gyalút a V-horonnyal a munkadarab szélére és vezes-
se azon végig a szerszámot.
Az alkalmazásra
kerülő horony
nincs
kicsi
közepes
nagy
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Gyalulás a párhuzamos/szögütközővel
(lásd a „K" – „M" ábrát)
Szerelje fel a 21 párhuzamos ütközőt, illetve a 25 beállítható
szögütközőt a mindenkori 24 rögzítő csavarral az elektromos
kéziszerszámra. Szerelje fel az alkalmazásnak megfelelő 28
falcmélység-határolót a 27 rögzítő csavarral az elektromos
kéziszerszámra.
Lazítsa ki a 23 rögzítő anyát és állítsa be a 22 skálán a kívánt
falcolási szélességet. Húzza meg ismét szorosra a 23 rögzítő
anyát.
Állítsa be a 28 falcmélység-határolóval a kívánt falcolási mély-
séget.
Többször egymás után hajtsa végég a gyalulási munkamene-
tet, amíg eléri a kívánt falcolási mélységet. Oldalról rányomva
vezesse a gyalút.
Ferdére vágás a szögvezető alkalmazásával
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.
 Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dol-
gozhasson.
Gondoskodjon a 29 parkoló talp szabad mozgásáról és azt
rendszeresen tisztítsa meg.
Ha a szénkefék elhasználódtak, az elektromos kéziszerszám
automatikusan kikapcsolódik. Az elektromos kéziszerszámot
ekkor be kell küldeni a karbantartási munkák elvégzésére a
Vevőszolgálatnak. A címeket lásd a „Vevőszolgálat és haszná-
lati tanácsadás".
Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével
csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-
szerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy
a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.
A hajtószíj kicserélése (lásd a „P" – „Q" ábrát)
„a" méret
Ehhez csavarja ki teljesen a 6 csavart és vegye le a 7 szíjborí-
(mm)
tást. Távolítsa el az elkopott 30 hajtószíjat.
0 – 4
Egy új 30 hajtószíj beépítése előtt tisztítsa meg mindkét 31 és
2 – 6
32 szíjtárcsát.
4 – 9
6 – 10
Az új 30 hajtószíjat először a 32 kis szíjtárcsára, majd a 30
hajtószíj folyamatos, kézzel való forgatással, némi nyomással
a 31 nagy szíjtárcsára tegye fel.
Ügyeljen arra, hogy a 30 hajtószíj pontosan a 31, illetve 32
szíjtárcsa hosszirányú hornyában fusson.
Tegye fel a 7 szíjborítást és ismét húzza meg szorosra a 6 csa-
vart.
Falcok és más felületek ferdé-
re vágásához állítsa be a 26
szögbeállítóval a kívánt szö-
get.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional