Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 132

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 132 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
132 | Română
26 Piuliţă de blocare pentru reglarea unghiului*
27 Şurub de fixare pentru limitatorul de reglare a adâncimii
falţului*
28 Limitator de reglare a adâncimii de fălţuire*
29 Sabot de staţionare
30 Curea de antrenare
31 Roată mare de curea
32 Roată mică de curea
33 Mâner (suprafaţă de prindere izolată)
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de li-
vrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în programul nos-
tru de accesorii.
Date tehnice
Rindea
Număr de identificare
Putere nominală
Turaţie la mersul în gol
Adâncime de tăiere
Adâncime de fălţuire
Lăţime maximă de trecere a
rindelei
Greutate conform
EPTA-Procedure 01:2014
Clasa de protecţie
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În
cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anu-
mitor ţări, aceste speificaţii pot varia.
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform
EN 60745-2-14.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în
mod normal: nivel presiune sonoră 86 dB(A); nivel putere so-
noră 97 dB(A). Incertitudine K=3 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Valorile totale ale vibraţiilor a
(suma vectorială a trei direcţii)
h
şi incertitudinea K au fost determinate conform
EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost
măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate
în EN 60745 şi poate fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit şi pentru evaluarea provizorie a so-
licitării vibratorii.
Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente
utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula
electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, împreună cu acce-
sorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficia-
ză de o întreţinere satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se poate
abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica con-
siderabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval
de lucru.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate
în calcul şi intervalele de timp în care scula electrică este de-
conectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv.
Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea conside-
rabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea
utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu: în-
treţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldu-
rii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
Declaraţie de conformitate
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la para-
graful „Date tehnice" corespunde tuturor dispoziţiilor rele-
vante ale Directivelor 2011/65/UE, până la 19 aprilie 2016:
2004/108/CE, începând cu 20 aprilie 2016: 2014/30/UE,
2006/42/CE inclusiv modificărilor acestora şi este în confor-
GHO 6500
mitate cu următoarele standarde: EN 60745-1,
0 601 596 0..
EN 60745-2-14, EN 50581.
W
650
Documentaţie tehnică (2006/42/CE) la:
rot./min
16500
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
mm
0 – 2,6
Henk Becker
mm
0 – 9
Executive Vice President
Engineering
mm
82
kg
2,8
/II
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
Alegerea cuţitului de rindea
Scula electrică poate fi echipată cu diferite cuţite de rindea.
Prin întrebuinţarea seturilor de transformare (accesorii), în
funcţie de echiparea de bază a sculei electrice, se pot utiliza
ambele variante de cuţite de rindea (cuţite de rindea HSS re-
spectiv HM/TC).
La schimbarea cuţitelor, înlocuiţi întotdeauna ambele cuţite
de rindea, deoarece în caz contrar, dezechilibrul produs ge-
nerează vibraţii care ar putea scurta durata de viaţă a sculei
electrice.
Schimbarea cuţitelor de rindea HSS
 Atenţie la schimbarea cuţitelor de rindea. Nu apucaţi
Demontarea cuţitului de rindea (vezi figurile A – C)
– Pentru înlocuirea cuţitelor de rindea, rotiţi capul portcuţite
– Deşurubaţi cele 3 şuruburi de fixare 11 cu cheia Torx 10 şi
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
cuţitele de rindea de muchiile tăietoare. Vă puteţi răni
cu tăişurile ascuţite.
13, până când falca de prindere 12 va fi paralelă cu talpa
rindelei 8.
scoateţi falca de prindere 12.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional