Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 72

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 72 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
72 | Ελληνικά
 Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλι-
σμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Όταν φοράτε
έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προ-
στασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας,
προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε
εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυμα-
τισμών.
 Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε
με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν
το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το
ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή
όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυ-
τό είναι ακόμη στη θέση ΟΝ, τότε δημιουργείται κίνδυνος
τραυματισμών.
 Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμο-
λογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το
ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί
συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός
μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
 Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για την
ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε
την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το
μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
 Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρού-
χα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας
και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Χα-
λαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
 Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξε-
ων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι
αυτές είναι συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι
χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης
σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται
από τη σκόνη.
Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
 Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για
την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που
προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργα-
λείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερό-
μενη περιοχή ισχύος.
 Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλα-
σμένο διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε
πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας εί-
ναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
 Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπατα-
ρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργα-
σία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρό-
κειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα.
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο
από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
 Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποι-
είτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του
μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ'
αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλε-
κτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται
από άπειρα πρόσωπα.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
 Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν
άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή
φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρό-
πο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά
τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξανα-
χρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών ερ-
γαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
 Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.
Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν
δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
 Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα,
παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες. Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συν-
θήκες και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση
των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπο-
νται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστά-
σεις.
Service
 Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άρι-
στα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτι-
κά. Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μη-
χανήματος.
Υποδείξεις ασφαλείας για πλάνες
 Να περιμένετε πρώτα να σταματήσει να κινείται ο άξο-
νας του μαχαιριού πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργα-
λείο. Ένας ακάλυπτος περιστρεφόμενος άξονας μαχαιριού
μπορεί να έρθει επαφή με την επιφάνεια κι έτσι να οδηγήσει
σε απώλεια του ελέγχου και να προκαλέσει σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
 Να κρατάτε το μηχάνημα μόνο από τις μονωμένες επι-
φάνειες συγκράτησης επειδή ο άξονας του μαχαιριού
μπορεί να έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό καλώδιο του
ηλεκτρικού εργαλείου. H επαφή με έναν ηλεκτροφόρο
αγωγό μπορεί να θέσει τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος
επίσης υπό τάση και προκαλέσει έτσι ηλεκτροπληξία.
 Να στερεώνετε και να ασφαλίζετε το υπό κατεργασία τε-
μάχιο με νταβίδια ή με κάποιον άλλο κατάλληλο τρόπο
σε μια σταθερή επιφάνεια. Το υπό κατεργασία τεμάχιο πα-
ραμένει ασταθές και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του
ελέγχου όταν το κρατάτε το με το χέρι σας ή όταν το πιέζετε
επάνω στο σώμα σας.
 Χρησιμοποιείτε κατάλληλες ανιχνευτικές συσκευές για
να εντοπίσετε τυχόν μη ορατές τροφοδοτικές γραμμές ή
να συμβουλεύεστε την τοπική εταιρία παροχής ενέργει-
ας. Η επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε
πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Η πρόκληση ζημιάς σ' έναν
αγωγό φωταερίου (γκαζιού) μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
Το τρύπημα ενός σωλήνα νερού προκαλεί ζημιά σε πράγματα
ή/και μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
 Μην βάζετε τα χέρια σας στην έξοδο ροκανιδιών. Μπορεί
να τραυματιστείτε από περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
 Οδηγείτε το ηλεκτρικό εργαλείο στο υπό κατεργασία τε-
μάχιο μόνο όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορε-
τικά υπάρχει κίνδυνος να κλοτσήσει, όταν το εργαλείο σφη-
νώσει στο υπό κατεργασία τεμάχιο.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional