Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 121

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 121 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Вказівки щодо роботи
 Перед будь-якими маніпуляціями з електроприла-
дом витягніть штепсель з розетки.
Стругання (див. мал. N)
Встановіть бажану глибину різання і приставте
електроприлад передньою частиною підошви рубанка 8
до оброблюваної деталі.
 Підводьте електроприлад до оброблюваної деталі
тільки увімкнутим. При застряванні електроприладу в
оброблюваній деталі існує небезпека відскакування.
Увімкніть електроприлад і ведіть його з рівномірною
подачею по оброблюваній поверхні.
Для забезпечення високої якості поверхні просувайте
прилад уперед дуже повільно і натискуйте посередині на
підошву рубанка.
При обробці твердих матеріалів, напр., деревини твердих
порід, а також при використанні максимальної ширини
стругання встановлюйте невелику глибину різання і, при
необхідності, знизьте швидкість просування при
струганні.
Завелике просування погіршує якість поверхні і може
призвести до швидкого забивання викидача стружки.
Лише гості стругальні ножі дають високу різальну
потужність та бережуть електроприлад.
Інтегрований паркувальний башмак 29 дозволяє
продовжити стругання після зупинки у будь-якому місці
оброблюваної деталі:
– Приставте електроприлад з опущеним донизу
паркувальним башмаком до місця деталі, яке Ви
продовжуєте обробляти.
– Увімкніть електроприлад.
– Перемістить тиск на передню частину підошви рубанка
і повільно посуньте електроприлад уперед (). При
цьому паркувальний башмак підніметься угору (), і
задня частина підошви рубанка знову прилягатиме до
оброблюваної деталі.
– Ведіть електроприлад з рівномірною подачею по
оброблюваній поверхні ().
Зняття фасок з країв (див. мал. О)
V-подібні пази у передній частині підошви рубанка
дозволяють швидко і просто знімати фаски з країв
оброблюваної заготовки. В залежності від бажаної
глибини фаски використовуйте відповідний V-подібний
паз. Для цього приставте рубанок V-подібним пазом до
краю оброблюваної деталі і ведіть його уздовж цього
краю.
Використо-
вуваний паз
немає
невеличка
середня
велика
Bosch Power Tools
Стругання з паралельним/кутовим упором
(див. мал. K – M)
Монтуйте паралельний упор 21 або кутовий упор 25 на
електроприладі за допомогою кріпильного гвинта 24. В
залежності від виду використання монтуйте на
електроприладі обмежувач глибини фальцювання 28 за
допомогою кріпильного гвинта 27.
Відпустіть фіксуючу гайку 23 і встановіть бажану ширину
фальцювання на шкалі 22. Знову затягніть фіксуючу гайку
23.
Відповідно встановіть бажану глибину фальцювання за
допомогою обмежувача глибини фальцювання 28.
Декілька разів виконайте операцію стругання, поки не
досягнете бажаної глибини фальцювання. Ведіть рубанок,
притискуючи збоку.
Скіс країв з використанням кутового упора
Технічне обслуговування і сервіс
Технічне обслуговування і очищення
 Перед будь-якими маніпуляціями з електроприла-
дом витягніть штепсель з розетки.
 Щоб електроприлад працював якісно і надійно,
тримайте прилад і вентиляційні отвори в чистоті.
Тримайте паркувальний башмак 29 вільно
переміщуваним і регулярно прочищайте його.
При спрацюванні вугільних контактних вставок
електроприлад автоматично вимикається. Електроприлад
треба надіслати для технічного обслуговування в сервісну
майстерню, адреси див. у розділі «Сервіс та надання
консультацій щодо використання продукції».
Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба
робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для
електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.
Заміна приводного паса (див. мал. P – Q)
Викрутіть гвинт 6 і зніміть кришку паса 7. Зніміть
спрацьований приводний пас 30.
Перед монтажем нового приводного паса 30 прочистіть
обидва пасові шківи 31 і 32.
Відстань a
Надіньте новий приводний пас 30 спочатку на малий
(мм)
пасовий шків 32 і після цього, провертаючи його рукою,
0 – 4
надіньте приводний пас 30 також і на великий пасовий
2 – 6
шків 31.
4 – 9
Слідкуйте за тим, щоб приводний пас 30 проходов точно у
6 – 10
поздовжніх канавках пасових шківів 31/32.
Надіньте кришку паса 7 і добре затягніть гвинт 6.
Українська | 121
При скосі фальців і
поверхонь встановіть
необхідний кут скосу за
допомогою регулятора кута
26.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional